Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1916 – rozkazem władz austriackich dowództwo nad Legionami Polskimi objął gen. Stanisław Puchalski.

1919 – Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekret powołujący Państwowe Urzędy Pośrednictwa Pracy, które zajmowały się rejestracją bezrobotnych, przyznawaniem zasiłków i zapomóg oraz pośredniczeniem w znalezieniu pracy. 

1945 – wyzwolenie niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. 

1953 – zakończył się sfingowany przez komunistów proces księży krakowskiej kurii i kilku osób świeckich, oskarżonych o szpiegostwo na rzecz imperialistów z USA. W procesie zapadły wyroki śmierci i kary długoletniego więzienia. 

Raport 2016-2023

202306