Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1863 – w paryskim Hotelu Lambert utworzono Agencję Główną Rządu Narodowego, mającą kierować akcją dyplomatyczną Powstania Styczniowego.

1901 – rozpoczął się strajk polskich dzieci we Wrześni, które zaprotestowały wobec polityki germanizacyjnej władz pruskich (polegała ona m.in. na zakazie używania w szkole języka polskiego i likwidacji nauczania religii w języku ojczystym).