Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1939 – początek trwającej do 18 września bitwy nad Bzurą (obszar Łęczyca-Kutno-Łowicz-Sochaczew) - największej i najkrwawszej bitwy w wojnie obronnej 1939 r., w której wzięły udział Armie „Poznań” i „Pomorze” pod dowództwem gen. Tadeusza Kutrzeby. Polskie Radio nadało pierwsze przemówienie Komisarza Cywilnego Obrony Warszawy Prezydenta Stefana Starzyńskiego.

1945 – oddziały antykomunistycznego podziemia pod dowództwem por. Stefana Bembińskiego ps. „Harnaś” rozbiły ubeckie więzienie w Radomiu, uwalniając więźniów politycznych.