Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1918 – Komitet Narodowy Polski w Paryżu mianował gen. Józefa Hallera na funkcję Armii Polskiej we Francji.

1939 – Armia „Małopolska” wyruszyła spod Przemyśla w kierunku Lwowa. Pod Jaworowem wojska polskie rozbiły pułk SS „Germania”.