Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1914 rozwiązany został Legion Wschodni , a część jego żołnierzy w sile pułku dowodzonego przez Józefa Hallera, została włączona do Legionu Zachodniego, dając początek 3. Pułkowi Piechoty Legionów Polskich. Stał się on zalążkiem późniejszej II Brygady Legionów.

1939 – zdobycie Grodna i Kowla przez Armię Czerwoną.