Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla
Sobota, 10. Luty 2024
wieczne
 • Kartka z kalendarza

  1919 – w Warszawie odbyła się uroczystość otwarcia przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego pierwszego po odzyskaniu niepodległości Sejmu RP. W swym przemówieniu do posłów Józef Piłsudski powiedział m.in.: "w tej godzinie wielkiego serc polskich bicia, czuję się szczęśliwym, że przypadł mi zaszczyt otwierać Sejm polski, który znowu będzie domu swego ojczystego jedynym panem i gospodarzem. (…) Naród polski przez półtora wieku zmuszany był stosować się do praw, narzuconych przez obcą przemoc. (…) Obdarzeni dziś zaufaniem narodu, dać mu macie podstawy dla jego niepodległego życia w postaci prawa konstytucyjnego". 17 marca 1921 r. Sejm Ustawodawczy uchwalił pierwszą w międzywojennej Polsce ustawę konstytucyjną.

  1920 – w Zatoce Puckiej odbyła się uroczystość zaślubin Polski z morzem. Gen. Józef Haller wrzucił w fale Bałtyku symboliczny pierścień, jako znak odzyskania przez Polskę dostępu do morza.

  1939 do portu w Gdyni wpłynął zbudowany w Holandii okręt podwodny ORP „Orzeł”.

  1940 – ponad 140 tysięcy osób (głównie z kręgów inteligencji, ziemiaństwa, rodzin wojskowych, policyjnych i urzędniczych) zostało deportowanych przez Sowietów z Kresów Wschodnich II w głąb ZSRS (tzw. pierwsza wywózka).

  1976 do Konstytucji PRL wprowadzono zapis określający PZPR jako przewodnia siła narodu oraz określenie, że PRL jest państwem socjalistycznym. Zmiany te doprowadziły do protestów i zintegrowania sporej części antykomunistycznych środowisk opozycyjnych.
nr 1 (397) 2024 styczeń

 

2024 stycze