Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla
Sobota, 3. Luty 2024
wieczne
  • Kartka z kalendarza

    1918 – wojska I Korpusu Polskiego na Wschodzie dowodzone przez gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego wyswobodziły z rąk bolszewickich twierdzę Bobrujsk.

    1920 – wojska polskie i łotewskie dowodzone przez gen. Edwarda Śmigłego-Rydz wyparły bolszewików z Rejki koło Rygi.

    1921 – Sejm Ustawodawczy RP uchwalił ustawę o odnowieniu Orderu Orła Białego, jako najwyższego polskiego odznaczenia cywilnego oraz ustanowił Order Odrodzenia Polski (Order Polonia Restituta).

    1947 – ogłoszono wyroki w procesie wytoczonym przez komunistów członkom I Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.
nr 1 (397) 2024 styczeń

 

2024 stycze