Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla
Środa, 8. Maj 2024
wieczne
  • Kartka z kalendarza

    1915 – sformowano II Brygadę Legionów Polskich, w skład której weszły 2. i 3. Pułk Piechoty Legionów bohatersko walczące na froncie karpackim. Dowództwo nad II Brygadą objął płk Ferdynand Küttner. Wyrazem hołdu dla waleczności tej formacji było określanie jej mianem „Żelaznej Brygady”, spopularyzowanym szeroko w poezji i pieśni legionowej. W Piotrkowie Trybunalskim i Radomsku została sformowana III Brygada Legionów Polskich, w której skład weszły 4. i 6. Pułk Piechoty, dywizjon kawalerii i bateria artylerii.

    1920 – oddziały polskie dowodzone przez gen. Edwarda Śmigłego-Rydza zajęły Kijów.

    1940 – Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich pod dowództwem gen. Zygmunta Szyszko-Bohusza została włączona do alianckiego Korpusu Ekspedycyjnego walczącego z wojskami niemieckimi pod Narwikiem w Norwegii.

    1945 – w Berlinie podpisano akt bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy. Odziały podziemia antykomunistycznego pod dowództwem mjr Jana Tabortowskiego ps. „Bruzda” rozbiły komunistyczne więzienie w Grajewie, uwalniając więźniów politycznych. 
nr 5 (401) Maj

202405