Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
03. Sierpień 2020 - 09. Sierpień 2020
Poniedziałek
03. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1914 – w krakowskich Oleandrach odbyła się mobilizacja oddziałów strzeleckich oraz sformowana została I Kompania Kadrowa, w skład której weszło 144 żołnierzy ze Związku Strzeleckiego i Polskich Drużyn Strzeleckich. Józef Piłsudski wygłosił do żołnierzy „Kadrówki” historyczny rozkaz, w którym stwierdził, że stają się kadrą, z której rozwinie się przyszła Armia Polska. 

Wtorek
04. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1923 – rozkazem Ministra Spraw Wojskowych gen. Stanisława Szeptyckiego dzień 15 sierpnia – rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku – ustanowiony został Świętem Żołnierza Polskiego.

  1937 – Burmistrz Magdeburga ofiarował Polsce budynek, w którym więziony był przez Niemców w latach 1917-18 Józef  Piłsudski.

  1944 – na warszawskiej Ochocie i Woli Niemcy, wspomagani przez wojska SS RONA i rekrutujące się z kryminalistów oddziały Oskara Dirlewangera, rozpoczęli, trwającą trzy dni, masakrę ludności cywilnej. Zamordowano blisko 40 tysięcy Polaków (najwięcej – kilkanaście tysięcy osób, 5 sierpnia w czasie tzw. „czarnej soboty”).

  1944 – w Powstaniu Warszawskim podczas walk na Pl. Teatralnym zginął Krzysztof Kamil Baczyński (ur. 22 stycznia 1921 r.), wybitny poeta „Pokolenia Kolumbów”, żołnierz Szarych Szeregów i AK.

  1958 – w ramach walki z Kościołem władze komunistyczne nakazały usuwanie krzyży z sal lekcyjnych, co spotkało się z masowymi protestami duchowieństwa i wiernych. 

Środa
05. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1772 – działając w oparciu o zawarty w Petersburgu „Pakt Trzech Czarnych Orłów”, Rosja, Prusy i Austria dokonały pierwszego rozbioru Polski, zagarniając prawie 30 procent terytorium Rzeczypospolitej.

  1864 – z rozkazu władz rosyjskich na stokach Cytadeli Warszawskiej zostali straceni przywódcy Powstania Styczniowego - członkowie Rządu Narodowego na czele z gen. Romualdem Trauguttem.

  1915 – po wejściu wojsk niemieckich do Warszawy, Polska Organizacja Wojskowa wyszła z konspiracji, a jej trzystuosobowy oddział, pod dowództwem Tadeusza Żulińskiego, zwany Batalionem Warszawskim wyruszył na front, gdzie dołączył do I Brygady Legionów. 

  1945 – oddziały partyzanckie dowodzone przez Antoniego Hedę ps. „Szary” rozbiły komunistyczne więzienie w Kielcach, uwalniając ponad pół tysiąca więźniów politycznych.

Czwartek
06. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1914 – o godz. 3.00 rano z krakowskich Oleandrów wymaszerowała I Kompania Kadrowa pod dowództwem por. Tadeusza Kasprzyckiego. O godz. 9.45 żołnierze Kadrówki obalili słupy graniczne państw zaborczych w Michałowicach i wkroczyli na teren zaboru rosyjskiego, docierając po południu do Słomnik.

  1916 – w rocznicę wymarszu Kadrówki, w Piasecznie na Wołyniu Józef Piłsudski uhonorował legionistów I Brygady Legionów odznaką „Za Wierną Służbę”, wykonaną według projektu żołnierza Legionów Wojciecha Jastrzębowskiego, w II Rzeczypospolitej wybitnego plastyka, autora wzorów międzywojennych monet. Do wzoru tego odznaczenia nawiązuje odznaka „Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki”. W Warszawie z inspiracji Polskiej Organizacji Wojskowej na stokach Cytadeli odbyła się wielotysięczna manifestacja w 52. rocznicę stracenia przez Rosjan Romualda Traugutta i pozostałych członków Rządu Narodowego.

  1920 – Józef Piłsudski wydał rozkaz nr 8358/III, nakazujący przeniesienie Frontu Północno-Wschodniego na linię Wisły, odpieranie ataków bolszewickich na przedpolu warszawskim oraz przegrupowanie armii i kontruderzenie znad Wieprza. Plan ujęty w rozkazie przesądził o zwycięstwie nad Armią Czerwoną w Bitwie Warszawskiej.

  1922 – w Krakowie powołano Związek Legionistów Polskich, zrzeszający byłych żołnierzy Legionów Polskich.

  1924 – z inicjatywy legionistów zorganizowany został I Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej.

  1934 – rozpoczęła się budowa Kopca Józefa Piłsudskiego na krakowskim Sowińcu.

  1981 – z inicjatywy środowisk niepodległościowych Ziemi Świętokrzyskiej i Małopolskiej odrodzony został Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej. 

Piątek
07. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1914 – I Kompania Kadrowa zajęła Miechów. Patrole strzeleckie stoczyły potyczki z podjazdem dywizji kawalerii rosyjskiej gen. Nowikowa. W Krakowie Józef Piłsudski poinformował Komisję Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, że już 3 sierpnia 1914 r. w Warszawie powstał Rząd Narodowy, który powierzył mu obowiązki Wodza Naczelnego. Choć powołanie rządu było fikcją, Piłsudskiemu zależało na zmobilizowaniu tym faktem społeczeństwa do zbrojnego wystąpienia przeciwko Rosji.

  1920 – Węgrzy zadeklarowali wojskową pomoc dla walczącej z bolszewikami Polski w sile 30 tysięcy żołnierzy kawalerii. Rząd Czechosłowacji nie wyraził zgody na przejazd wojska węgierskiego przez swoje terytorium.

Sobota
08. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1863 – wielkie zwycięstwo powstańców styczniowych w bitwie pod Żyrzynem.

  1914 – do stacjonującej w Miechowie I Kompanii Kadrowej przybył Józef Piłsudski wraz kolejnymi oddziałami strzeleckimi dowodzonymi przez Mieczysława Norwid–Neugebauera. Sformowano z nich II i III Kompanię pod dowództwem Stanisława Zosika–Tesaro i Wacława Scaevoli-Wieczorkiewicza. Na czele I Kompanii Kadrowej stanął Kazimierz Herwin-Piątek. Do oddziałów dołączyło dziewięciu skautów przebywających w okolicznych majątkach na wakacjach, pod dowództwem Czesława Bankiewicza ps. „Skaut”.

  1944  na falach eteru powstańczej Warszawy wyemitowana została pierwsza audycja radiostacji Armii Krajowej „Błyskawica”.

Niedziela
09. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1914 – I Kompania Kadrowa wkroczyła do Jędrzejowa, gdzie komisarzem wojsk polskich został mianowany dr Emil Bobrowski. Józef Piłsudski otrzymał od Eustachego Romera,  właściciela majątku Czaple Małe, konia wierzchowego, legendarną klacz „Kasztankę”, która towarzyszyła mu w bojach legionowych i w wojnie polsko-bolszewickiej.

  1929 – lotnicy Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura dokonali rajdu lotniczego dookoła Europy na samolocie RWD-2, pokonując dystans ponad pięciu tysięcy kilometrów.