Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
27. Grudzień 2021 - 02. Styczeń 2022
Poniedziałek
27. Grudzień
 • Kartka z kalendarza

  1918 – w Poznaniu wybuchło Powstanie Wielkopolskie mające na celu wyparcie Niemców z Wielkopolski i przyłączenie tej części kraju do odradzającej się Rzeczypospolitej. Bezpośrednim impulsem do wybuchu walk stał się przyjazd do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego, którego powitanie przerodziło się w wielotysięczną manifestację patriotyczną mieszkańców Wielkopolski.

  1939 – Niemcy dokonali masowej egzekucji ludności cywilnej w Wawrze koło Warszawy.

  1947 – ogłoszono wyroki w procesie pokazowym działaczy III Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” oraz działaczy antykomunistycznego podziemia piłsudczykowskiego (Stronnictwa Niezawisłości Narodowej). Na karę śmierci skazano m.in. płk. Wacława Lipińskiego. 

Wtorek
28. Grudzień
 • Kartka z kalendarza

  1918 – Powstańcy Wielkopolscy pod dowództwem kpt. Stanisława Taczaka wyzwolili z rąk niemieckich Szamotuły, Wrześnię i Gniezno oraz większą część Poznania.

  1962 – w Warszawie zginął w wypadku drogowym Kazimierz Świtalski (ur. 4 marca 1886 r.), jeden z czołowych polityków II RP, współpracownik Józefa Piłsudskiego, legionista I Brygady, w 1929 r. premier RP, w latach 1930-35 marszałek Sejmu, w II wojnie światowej więziony przez Niemców, a w latach 1948-56 przez władze komunistyczne. 

Środa
29. Grudzień
 • Kartka z kalendarza

  1944 – oddział Armii Krajowej pod dowództwem ppłk Franciszka Żaka, ps. „Wir” podjął próbę zamachu bombowego na lubelskie mieszkanie przewodniczącego Krajowej Rady Narodowej Bolesława Bieruta, wyznaczonego przez Józefa Stalina na przywódcę powojennej Polski.  Zamach nie doszedł do skutku z powodu aresztowania przez komunistyczną bezpiekę żołnierza, który był odpowiedzialny za dostarczenie ładunków wybuchowych.

  1989 – wyłoniony w częściowo wolnych wyborach tzw. Sejm kontraktowy, dokonał zmiany Konstytucji PRL, zmieniając nazwę „Polska Rzeczpospolita Ludowa” na „Rzeczypospolita Polska” oraz przywracając przedwojenne godło RP, tj. orła w koronie.

Czwartek
30. Grudzień
 • Kartka z kalendarza

  1938 – w Warszawie zmarł kard. Aleksander Kakowski (ur. 5 lutego 1862 r.), arcybiskup metropolita warszawski od 1913 r., członek Rady Regencyjnej, jeden z czołowych hierarchów kościelnych w II RP.

  1963 – bp Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim.

Piątek
31. Grudzień
 • Kartka z kalendarza

  1920 – w Warszawie rozpoczął się, trwający trzy dni, I Zjazd Walny Związku Harcerstwa Polskiego.

  1989 – w orędziu noworocznym do rodaków w kraju i na emigracji Prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski powiedział m.in. Patrzymy na pokojową przebudowę życia politycznego w naszym kraju ze zrozumiałym zniecierpliwieniem, bo chcieliśmy, aby cel, dla którego pozostaliśmy i pracowaliśmy poza krajem, został osiągnięty jak najszybciej. (…) Wierzymy, że proces odbudowy życia demokratycznego zakończy się pełnym powodzeniem. (…) Wszystkie ugrupowania opozycyjne do systemu sowieckiego, a specjalnie te, które głoszą hasła pełnej niepodległości, mają nasze poparcie. Mamy jedną wspólną Ojczyznę. Jej dobro, rozwój i szczęście wszystkich obywateli jest naszym celem naczelnym.

Sobota
01. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1771 konfederaci barscy rozpoczęli, trwającą do 15 stycznia, obronę Jasnej Góry przed atakami wojsk rosyjskich.

  1919 – Samoobrona Ziemi Wileńskiej dowodzona przez Władysława i Jerzego Dąbrowskich opanowała Wilno po wycofaniu się wojsk niemieckich.

  1920 – podczas noworocznego spotkania z korpusem dyplomatycznym Naczelnik Państwa Józef Piłsudski powiedział m.in. Polska zmartwychwstała zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że jej niepodległość zrodzona została z walki krwawej i zwycięskiej, która złączyła pod tymi samymi sztandarami tyle walecznych narodów. Polska, wierna swoim przymierzom i związkom przyjaźni, weźmie udział wedle swych najlepszych sił w pracy nad utrwaleniem pokoju.

  1925 – w Wolnym Mieście Gdańsku otworzono Polski Urząd Pocztowy, który 1 września 1939 r. był bohatersko broniony przez pocztowców przed atakami doborowych oddziałów niemieckich.

  1929 – zainaugurowały działalność Polskie Linie Lotnicze „LOT”.

Niedziela
02. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1939 – w Drozdowie zmarł Roman Dmowski (ur. 9 sierpnia 1864 r.), polityk, mąż stanu, twórca i ideolog polskiego obozu narodowego, autor prac m.in. Rosja, Niemcy a kwestia polska oraz Myśli nowoczesnego Polaka.