Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
03. Styczeń 2022 - 09. Styczeń 2022
Poniedziałek
03. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1920 – połączone siły polsko-łotewskie dowodzone przez gen. Edwarda Śmigłego-Rydza w ramach operacji „Zima” zajęły Dyneburg, wypierając z miasta bolszewików. Miasto i twierdzę przekazano Łotyszom. Powodzenie operacji „Zima” pozwoliło skrócić linię frontu polsko-sowieckiego i odcięło Litwę od bolszewickiej Rosji.  

Wtorek
04. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1906 – czołowy polityk lewicy niepodległościowej Ignacy Daszyński wystosował apel do Polskiej Partii Socjalistycznej, w którym przestrzegał przed internacjonalizmem i żądał śmiałego i otwartego postawienia niepodległej republiki polskiej jako celu dla narodu polskiego

  1944 – w miejscowości Sarny na Wołyniu, Armia Czerwona przekroczyła przedwojenną granicę Polski. Rząd RP rezydujący w Londynie wydał z tej okazji deklarację, w której ponowił ofertę współpracy z Sowietami w walce z III Rzeszą, ale jednocześnie wyraził nadzieję, że ZSRS uszanuje prawa i interesy Rzeczypospolitej i jej obywateli na zajmowanych terenach. Deklaracja rządu polskiego pozostała bez odpowiedzi ze strony Stalina.  

Środa
05. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1919 – w nocy z 4 na 5 stycznia w Warszawie miał miejsce nieudany zamach stanu wymierzony w rząd Jędrzeja Moraczewskiego, przygotowany przez środowisko obozu narodowego, skupione wokół płk. Mariana Januszajtisa (stąd potoczna nazwa „zamach Januszajtisa”), Eustachego Sapiehy i Jerzego Zdziechowskiego. Początkowo zamachowcy odnieśli sukces – m.in. internowali premiera i kilku ministrów - ale po kilku godzinach ich działania zostały bezkrwawo spacyfikowane przez wojsko.

  1947 – w Londynie została utworzona Liga Niepodległości Polski, zrzeszająca środowiska piłsudczykowskie. Działająca do 1992 r. LNP była jednym z czołowych stronnictw politycznych polskiej emigracji niepodległościowej.

Czwartek
06. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1919 – Powstańcy Wielkopolscy wyzwolili z rąk niemieckich Inowrocław.

  1919 – Józef Piłsudski wystosował list do Romana Dmowskiego, wyrażając wolę porozumienia z działającym w Paryżu Komitetem Narodowym Polskim. Stwierdzał m.in.: Szanowny Panie Romanie. […] Niech mi Pan wierzy, że nade wszystko życzę sobie uniknięcia podwójnego przedstawicielstwa Polski wobec aliantów: tylko jedno wspólne przedstawicielstwo może sprawić, że nasze żądania zostaną wysłuchane. […] Na podstawie dawnej znajomości tuszę, że w tym wypadku i w tej ważnej chwili przynajmniej niektórzy ludzie, jeśli już nie cała Polska, niestety, wznieść się muszą ponad interesa stronnictw, klik i grup, do takich zaś ludzi chciałbym zaliczyć i Pana.

  1924 – ukazał się pierwszy numer „Wiadomości Literackich”. Był to najważniejszy tygodnik literacki wydawany nieprzerwanie do II wojny światowej.

  1982  komunistyczny reżim stanu wojennego rozwiązał Niezależne Zrzeszenie Studentów. 

Piątek
07. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1911 – w Krakowie władze austriackie zarejestrowały Towarzystwo „Strzelec”, którego prezesem został Włodzimierz Tetmajer.

  1943 – Heinrich Himmler wydał rozkaz, nakazujący policji niemieckiej na terenie Generalnego Gubernatorstwa aresztowanie wszystkich Polaków, podejrzanych o prowadzenie działalności konspiracyjnej i wysyłanie ich do obozów koncentracyjnych.  

Sobota
08. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1915 – z inicjatywy m.in. Henryka Sienkiewicza, Ignacego Jana Paderewskiego, Gabriela Narutowicza i Szymona Askenazego powstał w Lozannie w Szwajcarii Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Komitet prowadził akcje charytatywne i kwesty na rzecz ludności polskiej szczególnie dotkniętej działaniami wojennymi.

  1918 – prezydent USA Woodrow Wilson przedstawił Kongresowi 14 punktowy program pokojowy, postulujący powstanie niepodległego państwa polskiego, posiadającego wolny i bezpieczny dostęp do morza.

  1951 – aresztowanie przez władze komunistyczne kieleckiego biskupa Czesława Kaczmarka. W sfingowanym procesie w 1953 r. został on skazany na 12 lat więzienia za kolaborację z Niemcami, usiłowanie obalenia ustroju PRL i propagandę na rzecz waszyngtońsko-watykańskich mocodawców. Zwolniony w 1955 r, zmarł 26 sierpnia 1963 r. 

Niedziela
09. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1797 – gen. Jan Henryk Dąbrowski zawarł umowę z ustanowionym przez ówczesnego gen. Napoleona Bonaparte rządem Republiki Lombardzkiej, na mocy której powstały Legiony Polskie, liczące blisko 8 tysięcy żołnierzy sformowanych w dwóch legiach (półbrygadach), czyli w sześciu batalionach piechoty, batalionie artylerii i pułku kawalerii.   

  1944 – w Warszawie, pod przewodnictwem Kazimierza Pużaka, utworzono Radę Jedności Narodowej, konspiracyjny parlament Polskiego Państwa Podziemnego, w skład którego weszli przedstawiciele głównych sił politycznych (m.in. Polskiej Partii Socjalistycznej, Stronnictwa Narodowego, Stronnictwa Pracy i Stronnictwa Ludowego).