Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
31. Styczeń 2022 - 06. Luty 2022
Poniedziałek
31. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1907 – Organizacja Bojowa PPS dokonała zamachu na funkcjonariusza warszawskiej Ochrany W. Grüna.

  1944 – Gestapowcy rozstrzelali w Miąsowej około 20 aresztowanych mieszkańców Jędrzejowa w ramach odwetu za wysadzenie przez oddział „Barabasza”odcinka torów na trasie Miąsowa-Sobków.

  1947 – Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku zakończył się drugi proces załogi Stutthofu. 10 oskarżonych skazano na karę śmierci, a 14 na kary od 3 lat do dożywotniego pozbawienia wolności.

Wtorek
01. Luty
 • Kartka z kalendarza

  1893 – Józef Piłsudski podjął współpracę z redakcją konspiracyjnego pisma Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich „Przedświt”. Swoje artykuły podpisywał najczęściej pseudonimem „Rom”.

  1943 – pod Zaborecznem koło Zamościa oddziały Batalionów Chłopskich stoczyły zwycięski bój z oddziałami niemieckimi, podejmującymi próbę pacyfikacji wsi.

  1944 – Akcja Kutschera żołnierze Armii Krajowej wykonali wyrok na kacie Warszawy szefie SS i Policji Dystryktu Warszawskiego SS-Brigadenführerze Franzu Kutscherze.

Środa
02. Luty
 • Kartka z kalendarza

  1772  oddział konfederatów barskich zajął wzgórze wawelskie, broniąc się tam do 24 kwietnia.

  1918 – w Krakowie odbyła się konspiracyjna narada Polskiej Organizacji Wojskowej oraz stronnictw niepodległościowych, w której uczestniczyli działacze Polskiej Partii Socjalistycznej, Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz PSL-Lewicy. Uznano za konieczne wzmożenie akcji przygotowującej powstanie zbrojne w sytuacji zbliżającej się klęski państw centralnych.

  1930 – w Warszawie z inicjatywy piłsudczyków Janusza Jędrzejewicza, Adama Skwarczyńskiego i Walerego Sławka powołano Akademicki Związek Pracy dla Państwa – Legion Młodych, mający stanowić przeciwwagę dla Młodzieży Wszechpolskiej.  

Czwartek
03. Luty
 • Kartka z kalendarza

  1918 – wojska I Korpusu Polskiego na Wschodzie dowodzone przez gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego wyswobodziły z rąk bolszewickich twierdzę Bobrujsk.

  1920 – wojska polskie i łotewskie dowodzone przez gen. Edwarda Śmigłego-Rydz wyparły bolszewików z Rejki koło Rygi.

  1921 – Sejm Ustawodawczy RP uchwalił ustawę o odnowieniu Orderu Orła Białego, jako najwyższego polskiego odznaczenia cywilnego oraz ustanowił Order Odrodzenia Polski (Order Polonia Restituta).

  1947 – ogłoszono wyroki w procesie wytoczonym przez komunistów członkom I Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Piątek
04. Luty
 • Kartka z kalendarza

  1945 – W Jałcie rozpoczęła się konferencja z udziałem przywódców USA, Wielkie Brytanii i Związku Sowieckiego, która miała ustalić porządek polityczny w powojennym świecie. W wyniku zawartego porozumienia, przy pełnej zgodzie prezydenta USA Franklina Roosevelta i premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla, Polska po wojnie znalazła się w strefie wpływów Związku Sowieckiego, o co zabiegał Józef Stalin. Rząd Polski rezydujący w Londynie uznał ten fakt za zdradę ze strony dotychczasowych aliantów.

Sobota
05. Luty
 • Kartka z kalendarza

  1905 – utworzono Organizację Bojową Polskiej Partii Socjalistycznej, mającą na celu osłanianie manifestacji robotniczych oraz szkolenie kadr na wypadek wybuchu antyrosyjskiego powstania. Na czele OB PPS stanęli czołowi współpracownicy Józefa Piłsudskiego Józef Montwiłł –Mirecki, Walery Sławek i Aleksander Prystor.

  1921 – podczas wizyty we Francji Marszałek Józef Piłsudski odznaczył bohaterskiego dowódcę z I wojny światowej marszałka Ferdynanda Focha Orderem Wojennym Virtuti Militari. Na wzór Cesarza Napoleona Marszałek udekorował Focha orderem odpiętym z własnego munduru.

  1946 – oddział Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” dowodzony przez mjr. Mariana Bernaciaka ps. „Orlik” rozbił w Czernicy na Lubelszczyźnie grupę operacyjną Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

Niedziela
06. Luty
 • Kartka z kalendarza

  1924 – na warszawskim Pl. Saskim rozpoczęto rozbiórkę monumentalnego soboru prawosławnego, zbudowanego przez władze rosyjskie jako symbol rosyjskiej dominacji nad miastem.