Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
05. Wrzesień 2022 - 11. Wrzesień 2022
Poniedziałek
05. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1914 – w Kielcach odbyła się uroczystość złożenia przysięgi przez legionistów 1 Pułku Piechoty. W liście do prezesa NKN Józef Piłsudski pisał: ceremoniał, który się odbył (…) był dla wojska przykry. Wojsko nasze do tego dnia uważało się za odrębne wojsko polskie, sprzymierzone z Austrią, a nie za część austriackiej armii… Stałe porozumiewanie się, grzeczność i uprzejmość Prusaków, widoczne dla otoczenia i żołnierzy, wywołuje wrażenie, że jesteśmy ściślej sprzymierzeńcami z Prusami niż z Austrią. Opinia ta w społeczeństwie się szerzy i wobec jego niechęci do Prus nam szkodzi, a rusofilom pomaga.

  1914 – w Kielcach powołana została przez Józefa Piłsudskiego Polska Organizacja Narodowa, która miała być reprezentacją polityczną piłsudczyków, niezależną od Naczelnego Komitetu Narodowego. Ostatecznie w listopadzie 1914 r. jej przedstawiciele na czele z Michałem Sokolnickim weszli w skład NKN.

  1981 – w gdańskiej hali Oliwia rozpoczął się I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, który wystosował Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej, wzywający robotników do tworzenia wolnych ruchów związkowych. Podczas drugiej tury Zjazdu w październiku 1981 r. dokonano wyboru Lecha Wałęsy na przewodniczącego „Solidarności”. 

Wtorek
06. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1831 – początek dwudniowej bitwy o Warszawę w Powstaniu Listopadowym. Do narodowej legendy przeszły krwawe boje toczone z Rosjanami dowodzonymi przez feldmarszałka Iwana Paskiewicza na Woli, gdzie opór stawiały oddziały powstańcze dowodzone przez gen. Józefa Sowińskiego i ppor. Juliusza Ordona.

  1944 – oddziały powstańcze wycofały się z warszawskiego Powiśla. 

Środa
07. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1928 – w Gdyni otworzono pierwszą polską linię transoceaniczną.

  1939 – kapitulacja polskiej załogi na Westerplatte.

  1943 – w Warszawie żołnierze Armii Krajowej dokonali zamachu na Franza Bürkla, osławionego zastępcy komendanta więzienia na Pawiaku. 

Czwartek
08. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1831 – wojska rosyjskie feldmarszałka Iwana Paskiewicza zajęły Warszawę.

  1939 – rozpoczęła się obrona Warszawy przed atakiem wojsk niemieckich. Wojsko Polskie, wspomagane przez ludność cywilną, powstrzymało atak na barykadach ustawionych przy ul. Opaczewskiej na Ochocie.

  1968  w czasie oficjalnych uroczystości dożynkowych na warszawskim Stadionie Dziesięciolecia, aktu samospalenia dokonał Ryszard Siwiec, żołnierz AK i urzędnik z Przemyśla, protestując w ten sposób wobec faktu użyciu wojsk polskich do pacyfikacji Praskiej Wiosny. Władze komunistyczne starały się całkowicie ukryć to wydarzenie, a z bohatera uczynić osobę psychicznie chorą. 

Piątek
09. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1939 – początek trwającej do 18 września bitwy nad Bzurą (obszar Łęczyca-Kutno-Łowicz-Sochaczew) - największej i najkrwawszej bitwy w wojnie obronnej 1939 r., w której wzięły udział Armie „Poznań” i „Pomorze” pod dowództwem gen. Tadeusza Kutrzeby. Polskie Radio nadało pierwsze przemówienie Komisarza Cywilnego Obrony Warszawy Prezydenta Stefana Starzyńskiego.

  1945 – oddziały antykomunistycznego podziemia pod dowództwem por. Stefana Bembińskiego ps. „Harnaś” rozbiły ubeckie więzienie w Radomiu, uwalniając więźniów politycznych. 

Sobota
10. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1919 – oddziały polskie przekroczyły Berezynę i wyparły bolszewików z Borysowa.

  1920 – wojska polskie zdobyły Krasnopol i Sejny. W Smolarach nad Bugiem wojska gen. Stanisława Bułaka-Bałachowicza w brawurowym ataku na wojska bolszewickie wzięły do niewoli ponad trzystu jeńców.

  1939 – zakończyła się dwudniowa bitwy nad Wizną („Polskie Termopile”), podczas której 720 żołnierzy Wojska Polskiego dowodzonych przez kpt. Korpusu Ochrony Pogranicza  Władysława Raginisa odpierało atak 40. tysięcznego XIX Korpusu Pancernego gen. Heinza Guderiana. Bitwa i samobójcza śmierć dowódcy odcinka polskiej obrony stała się kanwą popularnej piosenki szwedzkiej grupy „Sabathon”. W Bydgoszczy Niemcy rozstrzelali półtora tysiąca ludności cywilnej („Krwawa Niedziela”).

  1947 – ogłoszenie wyroków w procesie członków II Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Niedziela
11. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1883 – w przededniu 200. rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej w Krakowie otwarto w Sukiennicach Muzeum Narodowe.

  1932 – w katastrofie lotniczej na Śląsku Cieszyńskim zginęli wybitni polscy piloci Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura. 
nr 9 (393) Wrzesień 2023

202309