Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego UdSKiOR dostępnego pod adresem kombatanci.gov.pl

 

Deklaracja dostępności serwisu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Data publikacji strony internetowej: 2016-06-01

 

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-06-19.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, bowiem opisy wyjaśniające, co zawiera fotografia, nie zawsze są na bieżąco umieszczane przy zdjęciach.

 

Na stronie internetowej istnieje możliwość zmiany koloru tła i tekstu oraz rozmiaru czcionki (symbole przedstawiające oko i litery A w prawym górnym rogu ekranu).

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-15 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

 

W razie problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Koordynatorem do Spraw Dostępności. Do Koordynatora ds. dostępności można ponadto składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, a także składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Koordynatorem do spraw dostępności w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jest Aleksandra Trzybińska główny specjalista w Wydziale Prawnym Biura Dyrektora Generalnego UdSKiOR, tel. +48 (22) 336 77 83

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można również żądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zdjęcia itp. W żądaniu należy wskazać dane osoby, która je zgłasza, informację, że dotyczy ono strony internetowej UdSKiOR, a także sposób kontaktu. Jeżeli żądający zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinien również określić tę formę.
Realizacja żądania przez podmiot publiczny powinna nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeśli dotrzymanie ww. terminu jest niemożliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy żądanie może zostać zrealizowane, przy czym termin realizacji nie może przekraczać 2 miesięcy. Jeżeli zapewnienie dostępności jest niemożliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób uzyskania żądanej informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności bądź alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich ww. możliwości można zwrócić się także do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Deklaracja dostępności - dostępność architektoniczna budynku UdSKiOR

 

INFORMACJE OGóLNE:

 

  1. Recepcja oraz Punkt informacyjny (Punkt obsługi interesantów i odbioru korespondencji) znajdują się w siedzibie Urzędu przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (wejście do Punktu informacyjnego znajduje się od strony ul. Żurawiej).
  2. Miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdują się w bezpośredniej okolicy nieruchomości użytkowanej przez Urząd (od strony ul. Żurawiej i od strony ul. Wspólnej).
  3. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego albo przeszkolonego pracownika, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby w dowolnej formie na minimum 3 dni robocze przed planowanym terminem kontaktu i wskazaniu wybranej metody komunikowania się (polski język migowy (PJM), system językowo – migowy (SJM) albo sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)).
  4. Istnieje możliwość wstępu do budynku z psem asystującym.

 

OPIS DOSTĘPNOŚCI SIEDZIBY UdSKiOR:

 

Obiekt zlokalizowany przy ul. Wspólnej 2/4 posiada wejście również od strony ul. Żurawiej (wejście przy ul. Wspólnej 2 posiada automatyczne drzwi wejściowe, pozostałe wejścia nie posiadają drzwi otwieranych automatycznie).

 

Wejście do budynku z poziomu terenu, podjazdy, bramki, windy. Szerokość wszystkich wejść, bramek oraz wind umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim.

 

Recepcja mieści się na parterze. Punkt informacyjny znajduje się na poziomie tzw. niskiego parteru – zjazd do Punktu wyposażony jest w samoobsługową specjalistyczną windę dla niepełnosprawnych. Na każdym piętrze znajduje się co najmniej jeden sanitariat w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pokoje biurowe UdSKiOR mieszczą się na I i III piętrze budynku i posiadają drzwi, których szerokość pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim.