Spotkanie z kombatantami na Białorusi

Spotkanie z kombatantami na Białorusi

fot. Andrzej Rakowski - Konsulat Generalny RP w Grodnie

fot. Iness Todryk-Pisalnik - "Głos znad Niemna na uchodźstwie" / Związek Polaków na Białorusi