Z głębokim smutkiem

 przyjąłem wiadomość o śmierci

 

dr. Adama Marka Sandauera

 

działacza opozycji antykomunistycznej,

urodzonego 17 grudnia 1950 roku w Warszawie.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 9 marca 2023 roku zmarł

 

ŚP

por. Jan Filipiak

ps. „Osinczak”

 

urodzony 10 marca 1927 roku w Siemiatyczach.

Z głębokim smutkiem

przyjąłem wiadomość o śmierci

 

ŚP

prof. Władysława Findeisena

ps. „Władek”

 

Kawalera Orderu Orła Białego,

wybitnego naukowca, profesora nauk technicznych,

urodzonego 28 stycznia 1926 roku w Poznaniu.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 8 lutego 2023 roku zmarł

 

ŚP

Mirosław Mikołaj Domińczyk

 
urodzony 6 grudnia 1953 roku w Krakowie.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 5 lutego 2023 roku zmarła

 

ŚP

Janina Maria Wehrstein

 

urodzona 30 września 1930 roku w Stryju.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 4 lutego 2023 roku zmarł

 

ŚP

kpt. Zygmunt Mieszczak

ps. „Tadek”

 

urodzony 18 lutego 1925 roku w Kielcach.

Z głębokim smutkiem

przyjąłem wiadomość o śmierci

 

Profesora Szewacha Weissa

 

Kawalera Orderu Orła Białego,

Z głębokim żalem zawiadamiam,

że dnia 26 stycznia 2023 roku zmarł

 

ŚP

por. Artur Gruber


urodzony 13 sierpnia 1923 roku w Stanisławowie.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 30 stycznia 2023 roku zmarł

 

ŚP

Wiesław Bogusław Urbański

 

urodzony 21 września 1957 roku w Pajęcznie.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 27 stycznia 2023 roku zmarł

 

ŚP

ppłk prof. dr hab. Wojciech Narębski


urodzony 14 kwietnia 1925 roku we Włocławku.

nr 2 (386) Luty 2023

 

2023.02