Z głębokim żalem zawiadamiam,

że dnia 21 września 2022 roku zmarł

 

ŚP

ppłk Polikarp Paduch

ps. „Jar”

 
urodzony 16 maja 1923 roku w Zabruzdach.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 17 września 2022 roku zmarł

 

ŚP

Sławomir Hanusz Kretkowski

 

urodzony 2 lipca 1947 roku w Płocku.

Z głębokim smutkiem

przyjąłem wiadomość o śmierci

 

ŚP

Edwarda Mosberga

 

urodzonego 6 stycznia 1926 roku w Krakowie.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 16 września 2022 roku zmarł

 

ŚP

Stanisław Żytkowski

ps. „Zbigniew Wiśniewski”

 

urodzony 1 stycznia 1948 roku w Gorzowie Wielkopolskim.

Z głębokim smutkiem

przyjąłem wiadomość o śmierci

 

ŚP

Ryszarda Tyborskiego

 

wieloletniego prezesa Związku Solidarności Polskich Kombatantów,

urodzonego 12 stycznia 1942 roku w Wolności k. Chojnic.

Z głębokim żalem zawiadamiam,

że dnia 30 sierpnia 2022 roku zmarła

 

ŚP

por. Irena Maria Głowacka z d. Dolińska

ps. „Irys”

 

urodzona 27 listopada 1926 roku w Białymstoku.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 31 sierpnia 2022 roku zmarła

 

ŚP

Krystyna Zofia Jakimek z d. Włodarz


urodzona 17 listopada 1931 roku w Jaworznie.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 3 września 2022 roku zmarł

przeżywszy 102 lata

 

ŚP

mjr Stanisław Karol Mandykowski

ps. „Kmicic”

 

urodzony 4 listopada 1919 roku w Warszawie.

Z głębokim żalem zawiadamiam,

że dnia 23 sierpnia 2022 roku zmarł w Lidzie

 

ŚP

kpt. Józef Nowik

ps. „Burzyński”


urodzony 28 czerwca 1926 roku w Brędzieniacie k. Lidy.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 22 sierpnia 2022 roku zmarł w Nowej Zelandii

 

ŚP

Zdzisław Józef Lepionka

 

urodzony 14 lipca 1936 roku w Waniowie k. Lwowa.