Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 13 marca 2024 roku zmarł w Georgetown w Kanadzie

 

ŚP

kpt. pil. Piotr Władysław Kuryłłowicz

 

 

urodzony 3 grudnia 1919 roku w północno-wschodnim Kazachstanie

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 10 kwietnia 2024 roku zmarł

przeżywszy 103 lata

 

ŚP

ppłk Kazimierz Szostakowski-Kobelis

ps. „Mieczysław

 

urodzony 30 stycznia 1921 roku w Wilnie.

Z głębokim smutkiem

przyjąłem wiadomość o śmierci

 

ŚP

Profesor Jadwigi Staniszkis

 

socjolog i politolog, wybitnej humanistki,

urodzonej 26 kwietnia 1942 roku w Warszawie.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 7 marca 2024 roku zmarła w Londynie

ŚP

por. Danuta Aleksandra Gradosielska z d. Mączka

urodzona 21 marca 1925 roku w Osadzie Krechowieckiej na Wołyniu.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 4 kwietnia 2024 roku zmarł

 

ŚP

Franciszek Józef Kamiński

 

urodzony 18 lutego 1943 roku w Krzyżowej k. Żywca.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,
że 1 marca 2024 roku zmarła w Londynie

ŚP
ppor. Hanna Zbirohowska-Kościa
ps. „Katarzyna Miś”

 

urodzona 11 stycznia 1928 roku w Warszawie.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,
że 9 marca 2024 roku zmarła

 

ŚP
Maria Gabiniewicz

 

urodzona 27 maja 1933 roku w Poganicy k. Sokółki.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,
że 27 lutego 2024 roku zmarła w Londynie

 

ŚP
Krystyna Cywińska
ps. „Wydra”

 

urodzona 6 października 1925 roku w Warszawie.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 22 lutego 2024 roku zmarł

 

ŚP

Sławomir Krzysztof Melak

 

urodzony 23 września 1953 roku w Warszawie.

Z głębokim żalem zawiadamiam, 

że dnia 19 lutego 2024 roku zmarł we Francji

 

ŚP

Leon Stanisław Piesowocki

 

polski artysta malarz tworzący na emigracji,

urodzony 9 grudnia 1925 roku w Poznaniu.

nr 2 (398) 2024 luty

2024 luty