Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 12 września 2021 roku zmarła w Bielsku-Białej

 

ŚP

Teresa Szafrańska

 
urodzona 20 sierpnia 1958 roku w Nowym Rybiu k. Limanowej.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 9 września 2021 roku zmarł

 

ŚP

Jan Beszta-Borowski

 

urodzony 14 grudnia 1936 roku w Borowskich Olkach.

Z głębokim smutkiem

przyjąłem wiadomość o śmierci

 

ŚP

Wiesława Gołasa

ps. „Wilk”

 

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 5 września 2021 roku zmarł

 

ŚP

płk Mieczysław Korczak

ps. „Zagorzujko”, „Dentysta”

 

urodzony 9 stycznia 1921 roku w Połańcu.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 21 sierpnia 2021 roku zmarła

 

ŚP

mjr Romualda Goszczyńska-Tudrej

ps. „Amara”


urodzona 11 czerwca 1927 roku w Łucku.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 24 sierpnia 2021 roku zmarł w USA

przeżywszy 103 lata

 

ŚP

ppor. Edmund Gonsławski

 

urodzony 25 maja 1918 roku w guberni irkuckiej

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 14 sierpnia 2021 roku zmarł w Kwidzynie

 

ŚP

por. Roman Bronowicki

ps. „Ryś”

 

urodzony 9 września 1930 roku w Janówce na Wołyniu.

Z głębokim smutkiem

przyjąłem wiadomość o śmierci

 

ŚP

Karoliny Kaczorowskiej

 

Małżonki ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Ryszarda Kaczorowskiego.

Z głębokim żalem zawiadamiam,

że dnia 20 sierpnia 2021 roku zmarł w Amsterdamie

 

ŚP

ppor. Norbert Gawroński

 
urodzony 6 sierpnia 1925 roku w Nowej Wsi k. Katowic.

Z głębokim żalem zawiadamiam,

że dnia 11 sierpnia 2021 roku zmarł w USA

 

ŚP

por. Stefan Skielnik

 
urodzony 28 grudnia 1925 roku w Gdyni.