• Wniosek o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych - DOC / PDF
  • Wniosek dla członka rodziny zmarłego działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych - DOCPDF
  • Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego - DOC / PDF
  • Wniosek o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej - DOC / PDF
  • Wniosek o przyznanie okresowej pomocy pieniężnej - DOC / PDF