Drukuj

Osoba legitymująca się decyzją o przyznaniu uprawnień kombatanckich lub uprawnień przysługujących wdowie po kombatancie, która przedstawi dokumenty potwierdzające fakt znajdowania się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej, może otrzymać pomoc ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu. Pomoc taka kierowana jest do osób przebywających na stałe lub czasowo w Polsce i nie jest przekazywana za granicę.