Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Uprzejmie informujemy, że Punkt Informacyjny Urzędu jest czynny w dniach: poniedziałek – piątek w godz. 8.15 – 16.15
(przerwa w godz. 13.00 – 13.30).

 

Zachęcamy Państwa do kontaktu z Urzędem pod nr tel. 22 276 77 77 lub adres e-mail: [email protected].


Dodatkowe numery telefonów do kontaktów: 22 276 77 48, 22 276 77 72, 22 276 77 47, 22 276 77 51, 22 276 77 55, 22 276 77 19.


 

Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie rozpatrzone lub podlegały odrzuceniu  w wyniku rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na działalność dokumentacyjną i wydawniczą związaną z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego w 2021 roku

 

Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie rozpatrzone na posiedzeniu Komisji.

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939" w Łodzi Upamiętnianie ofiar Zbrodni Katyńskiej
w ramach wydawnictwa "Widziani oczami pokoleń. Funkcjonariusze Policji Państwowej - ofiary Zbrodni Katyńskiej" wydanie rozszerzone i uzupełnione
0,00 zł
Fundacja Wspólnota Pokoleń Ta historia. Historia ma twarz kobiet 0,00 zł
Fundacja Proscenium Kościół na Boernerowie - film dokumentalny 0,00 zł
Maria Przybyszewska KSIĘGARNIA Artykuły Piśmiennicze i Szkolne Stanisław Przybyszewski Dowódcy artylerii Wojska Polskiego 1918-1947 0,00 zł
Stowarzyszenie "Polska Wieś" Bohaterowie Katynia pochodzący
z Wąwolnicy
0,00 zł
Stowarzyszenie Niezłomna Polska - Dobre Słowo "Pamięć zawsze żywa" 0,00 zł
Stowarzyszenie "Polska Wieś" Bohaterowie z przeszłości 0,00 zł
Stowarzyszenie "Polska Wieś" Prymas Wyszyński obrońca Ojczyzny 0,00 zł
Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza I tylko pamięć - film upowszechniający kultywowanie pamięci o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej 0,00 zł
Stowarzyszenie Historyczne "OSORYA" Biuletyn historyczny "Osorya" 0,00 zł
Stowarzyszenie Nauka Bliżej Nas Książka "Wrzesień 39 w pamięci dzieci ofiar NKWD" II wydanie poprawione 0,00 zł
Fundacja Wolność i Pokój Publikacja książki pt. "Ułan Krechowiecki - wspomnienia Wacława Kapsy, opracowane
i uzupełnione przez Jarosława Kapsę
0,00 zł
Stowarzyszenie Niezłomna Polska - Dobre Słowo Myśmy wciąż do Niepodległej szli… 0,00 zł
Varia Fundacja Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego Powstańcza tożsamość Powiśla 0,00 zł
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Regiony "Józef Drogoń. Wspomnienia z Wolnych Związków Zawodowych, Solidarności i podziemia." 0,00 zł
Fundacja Historia.pl Wydanie książki "Zabić aby żyć". Stefana F. Gazeła 0,00 zł
Towarzystwo Naukowe im. I.J. Paderewskiego Odsłaniając kurtynę milczenia - film o Powstaniu Poznańskim 1956 0,00 zł
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Regiony Ostatni Bohaterowie Małopolski oraz ich rodziny - notacje filmowe i udostępnienie 0,00 zł
Stowarzyszenie Więzionych Internowanych i Represjonowanych "WIR" "JAGUAR" 0,00 zł
Stowarzyszenie "Polska Wieś" Kobiety w obozach koncentracyjnych 0,00 zł
Stowarzyszenie "Polska Wieś" Kresowe retrospekcje 0,00 zł
Stowarzyszenie "Polska Wieś" Albert Chmielowski - Powstaniec Styczniowy 0,00 zł
Stowarzyszenie "Polska Wieś" Nie o zemstę, lecz o prawdę i pamięć wołają ofiary… 0,00 zł
Stowarzyszenie Niezłomna Polska - Dobre Słowo Poeta Terasa Szewczenko - antypolski bohater 0,00 zł
Fundacja Sztuka Śląscy bohaterowie walk o niepodległość 0,00 zł
Fundacja Ari Ari Wędrowna wystawa: 1918-1920 na Kujawach
i Ziemi Dobrzyńskiej
0,00 zł
Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej i Wojskowej Służby Polek Wydruk publikacji naukowej pt. "Więźniowie policyjni w KL Stutthof (w świetle dokumentów i relacji) 0,00 zł
Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o.o. Publikacja książki Piotr Jaroszewicz (1909-1992). Krótki rys biograficzny (tytuł roboczy) autorstwa Mariusza Głuszki 0,00 zł
Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o.o. Publikacja książki Suita z czasów wojny (tytuł roboczy) autorstwa Agnieszki Lewandowskiej-Kąkol 0,00 zł
Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o.o. Publikacja książki "Książe Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki" (tytuł roboczy) autorstwa Mariusza Głuszki 0,00 zł
Oficyna Editions Spotkania Sp. z o. o. Pierwsze krajowe wydanie książki Krzysztofa A. Jeżewskiego pod roboczym tytułem "Kronika poetycka życia Józefa Piłsudskiego" 0,00 zł
Stowarzyszenie Grupa Historyczna Niepodległość Wystawa 10 LAT "KU CHWALE OJCZYZNY
I JEJ BOHATERÓW" Wystawa z okazji 10-lecia powstania i działalności Grupy Historycznej NIEPODLEGŁOŚĆ
0,00 zł
Fundacja Kawalerii Ochotniczej przy Stajni Carino w Gulinie "Misja: osłaniać desant!" - Polskie jednostki
w walkach o Dieppe, 19 sierpnia 1942 rok.
0,00 zł
Stowarzyszenie Historia Koluszek Upamiętnianie więźniów obozu pracy przymusowej "Baudienst" w Kaletniku oraz partyzantów z Oddziału Partyzanckiego "Sama" w ramach publikacji "Baudienst Kaletnik. Obóz pracy przymusowej" 0,00 zł
Stowarzyszenie Historia Koluszek Tajne nauczanie w Koluszkach podczas drugiej wojny światowej 0,00 zł
Związek Sybiraków Zarząd Główny Wydanie publikacji "Sybir największe więzienie świata" - dodruk 0,00 zł
Związek Sybiraków Zarząd Główny Wydanie publikacji "Sybir w poszukiwaniu historii" 0,00 zł
Fundacja AVE Niezłomny Major 0,00 zł
Graf_ika Usługi Wydawnicze Iwona Knechta Polska w latach Wojny Światowej w kraju i na obczyźnie. Pamiątkowy zbiór fotografii
i dokumentów. Zebrał i ułożył Maciej Wieliczko - reprint albumu wydanego w 1930 r.
0,00 zł
Graf_ika Usługi Wydawnicze Iwona Knechta Wydanie książki pt. BYKOWNIA - CZWARTY CMENTARZ KATYŃSKI - OSTATNI ŚWIADKOWIE, Doroty Pawlak 0,00 zł
Graf_ika Usługi Wydawnicze Iwona Knechta Wspomnienia Bohdana J. Austa, pod redakcją Anny Śleszyńskiej 0,00 zł
FUNDACJA PRO PATRIA SEMPER Bohaterowie tarnowskiej "Solidarności" - notacje filmowe 0,00 zł
Polska Fundacja Kościuszkowska Wydanie książki pt. "Kosynierzy w dziejach Polski" 0,00 zł
Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o. Realizacja filmu dokumentalnego pt. "KAMIENIE WOŁAĆ BĘDĄ" 0,00 zł
Stowarzyszenie "Polska Wieś" Krzysztof Kamil Baczyński dla Niepodległej 0,00 zł
"Cymelium" Fundacja Ratowania Dziedzictwa Narodowego Opracowanie i wydanie tomu poezji patriotycznej pt. BÓG MÓJ I OJCZYZNA Wybór wierszy Tadeusz Radomyski 0,00 zł
Stowarzyszenie Maj 77 Dzieła Szpota w audiobooku - dzieła Janusza Szpotańskiego 0,00 zł
Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński Wydanie książki Henryka Berezowskiego "Radiostacja Gliwice" 0,00 zł
Stowarzyszenie "Polska Wieś" Notacja filmowa pt. "Ks. prałat Józef Gorajek - Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata" 0,00 zł
Wydawnictwo Marron Sp. z o.o. Edycja książki "Tadeusz Zawadzki >>Zośka<<" 0,00 zł
Fundacja im. Kazimierza Wielkiego Wspomnienia żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej NSZ 0,00 zł
Fundacja In Blessed Art. "Zapomniani NIEZAPOMNIANI" wydanie broszury z materiałami wideo 0,00 zł
"Norbertinum" Wydawnictwo-Drukarnia-Księgarnia spółka z o.o, Wydawnictwo książki: Zdzisław Wojtowicz "Zawisza Czarny"(tytuł roboczy) 0,00 zł
"Norbertinum" Wydawnictwo-Drukarnia-Księgarnia spółka z o.o, Wydanie książki: Hanna Maria Janina Kasperska, "Niezatarty powiew przeszłości" (tytuł roboty) 0,00 zł
Sigillum Piotr Gawryszczak Wydanie książki p. Edmunda Brożka pt. Wspomnienia żołnierza Obwodu Włodawa AK i WiN 0,00 zł
Stowarzyszenie Mohort Pamięci Wystawa fotografii "Niemieckie miejsca zagłady obywateli II RP"/ "German death sites of Polish citizens" 0,00 zł
Europejskie Ugrupowanie na Rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności "Eureka" Śladami ewakuacji więźniów obozu Stutthof drogą morską przez Rugię do Danii w 1945 roku 0,00 zł

 

 

Lista podmiotów, których oferty podlegały odrzuceniu z przyczyn określonych w pkt. VI.5 ogłoszenia

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Podstawa odrzucenia
1. Polska Fundacja Filmowa Publikacja o polskich Dipisach w Niemczech po II Wojnie Światowej

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.

2. Przemysław Rejer "Torpress" Agencja Wydawnicza Publikacja dokumentalnej książki "Żołnierze Zapomniani -Wojsko Ochotnicze Ziem Zachodnich 1939 -1942 Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.

3.

Sało Prodakszyn Sp. Z o. o. Realizacja notacji filmowych upowszechniających uczestników walk niepodległościowych Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 4. Zjednoczenie Łemków w Gorlicach Realizacja filmu upowszechniającego tradycję narodową i pielęgnującego polskość oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Odrzucenie - oferta obejmuje zadanie spoza działalności statutowej oferenta.
 5. Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna Publikacja pt. "Ludzie sierpnia '80 w Gdyni" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne, brak wymaganych załączników.
 6. Stowarzyszenie "Bramy Pamięci Włodawa - Sobibór" Polskie Ofiary Holocaustu z Ziemi Włodawskiej Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne, brak wymaganych załączników.
 7. SuperConic Sp. z o.o. Realizacja filmu dokumentalnego pt. "NIEZNANY AUTOR" upowszechniającego tradycję narodową, historię Polski, pielęgnującego polskość oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
8. Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział Radomsko Publikacja książki Grzegorza Mieczyńskiego "Godzina, w której się krzywdy dopełniła miara". Wydarzenia lat 1860-1864 w Radomszczańskiem Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
9. KABART Film, Bronisław Bubiak Realizacja filmu dokumentalnego "PARAGRAF 58-1A-11" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
10. Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Stan wojenny i okolice, zeszyt nr 2 Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
11. Fundacja "Wolność i Niepodległość" Notacja filmowa Tadeusz Denkowski Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
12. Stowarzyszenie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koszalinie Budowanie postaw patriotycznych poprzez wydanie książki pt. "PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ. Pomnik Ofiar bolszewizmu w Koszalinie" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
13, Stowarzyszenie Historyczne Pochodnia "To, co po nas zostało" - wystawa czasowa i internetowa pamiątek kombatanckich ze zbiorów Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Oferta obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie w zakresie zadań wymienionych w punkcie I ogłoszenia.
14. Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej Słuchowisko radiowe pt.: "Z orłem i szablą" Odrzucenie - oferta dotyczy zadania spoza zakresu zadań określonych w konkursie.
15. Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy - Fundacja Niepodległość - audiobook Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Oferta obejmuje zadanie spoza   działalności statutowej oferenta.
16. Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Gębice Spotkanie z historią Gębic i jej rodakami Odrzucenie - oferta dotyczy zadania spoza zakresu zadań określonych w konkursie. Oferta zawiera uchybienia formalne.
17. Stowarzyszenie Nauka Bliżej Nas Kalendarz na rok 2022 upamiętniający Jeńców Ostaszowa - ofiary mordu NKWD z 1940 r. Odrzucenie - oferta dotyczy zadania spoza zakresu zadań określonych w konkursie. Oferta zawiera uchybienia formalne.
18. Sochaczewskie Wieczory Literackie "Atut" Historia oczami pokoleń Odrzucenie - oferta dotyczy zadania spoza zakresu zadań określonych w konkursie. Obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie I Ogłoszenia. Oferta zawiera uchybienia formalne.
19. Stowarzyszenie INSPATIUM Szli tędy Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
20. Żywiecka Fundacja Rozwoju Wysłuchać świadków, pamiętać o tych, co zasnęli Odrzucenie - do oferty nie dołączono materiałów planowanych do umieszczenia na stronie.
 21. HEREDITAS POMERANIAE Dziedzictwo Pomorza Pułkownik Stanisław Pajęczyński - wspomnienia żołnierza Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 22. Fundacja Wspierania Edukacji i Kultury "Synergia" Nieznani bohaterowie Małopolski Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne, brak wymaganych załączników oraz obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie I Ogłoszenia.
 23. Stowarzyszenie Grupa Historyczna "zgrupowanie Radosław" Rajd Szlakiem Kurierów Tatrzańskich w kadrze Odrzucenie - oferta dotyczy zadania spoza zakresu zadań określonych w konkursie, zawiera uchybienia formalne.
 24. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra w Białymstoku Marszałek z pejzażem miasta w tle Odrzucenie - oferta obejmuje zadanie spoza działalności statutowej oferenta.
 25. Stowarzyszenie Wolnego Słowa Szlakiem Piłsudskiego - przewodnik historyczny - kontynuacja (tom IV i tom V) Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Do oferty nie dołączono scenariusza wystawy. Oferta nie podpisana.
 26. Stowarzyszenie Wolnego Słowa Wolne słowo zza krat Odrzucenie - oferta obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie w zakresie zadań określonych w ogłoszoeniu oko.
 27. Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne VIATOR TejStory - cykl kilkuminutowych filmów syntetycznie opisujących sylwetki zapomnianych Wielkopolan, obrońców polskości w zaborze pruskim Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Oferta obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie w zakresie zadań wymienionych w punkcie I ogłoszenia.
 28. Fundacja Historia.pl Wydanie książki Alfreda Wirskiego "Moje służba w Armii Czerwonej" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
 29. "Stowarzyszenie Kresy-Pamięć i Przyszłość" Wystawa pn. "Żołnierze Garnizonu Chełm w walce o niepodległość Polski" Odrzucenie - do oferty nie załączono wymaganego załącznika
 30. Wydawnictwo Szary Wilk Mieczysław Przebieglec Podkarpaccy Żołnierze Wyklęci Odrzucenie - do oferty nie dołączono maszynopisu pracy. Oferta zawiera uchybienia formalne.
 31. "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe Publikacja monografii pióra prof.. Fr hab.. Zygmunta Woźniczki pt." Polska w oczach emigracji w Londynie, podziemia niepodległościowego i komunistów 1945-1947 Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 32. Stowarzyszenie Thesaurus Silesiea -Skarb Śląski Publikacja monografii pióra prof.. Edwarda Długajczyka: Powstanie Śląskie i Plebiscyt Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 33. Stowarzyszenie Polonia Kulturalna Książka o płk. Marianie Lisie-Jorwickim Odrzucenie - do oferty nie dołączono maszynopisu pracy .
 34. Fundacja Joachima Lelewela WILNO 1939 Odrzucenie - zadanie nie należy do działalności statutowej oferenta.
 35. Fundacja NIEZAPOMNIANE Tajne nauczanie w Koluszkach podczas drugiej wojny światowej Odrzucenie - do oferty nie dołączono maszynopisu pracy.
 36. Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej i Wojskowej Służby Polek "Archiwum Ludwika Muzyczki" Odrzucenie - do oferty nie dołączono materiałów planowanych do publikacji.
 37. Klub Modelarstwa Sportowego w Kielcach "Polscy piloci w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Interaktywna wystawa modeli latających" Odrzucenie - oferta obejmuje zadanie spoza działalności statutowej oferenta. Oferta zawiera uchybienia formalne.
 38. Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego Internowani Dzienniki, wspomnienia, dokumenty Cz. I: Nowy Wiśnicz - Załęże k. Rzeszowa Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
 39. Fundacja Rozwoju Regionalnego Bielik "Miejsca pamięci polskich żołnierzy" internetowa mapa po miejscach pamięci o żołnierzach polskich poległych w czasie II wojny światowej Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
 40. Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu Wydanie publikacji popularnonaukowej - "Biografia Kazimierza Pierackiego" Odrzucenie - oferta złożona przed podmiot nieuprawniony - oddział. Oferta zawiera uchybienia formalne.
 41. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - Okręg Wielkopolski Śladem 1. Kompanii Skautowej Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne, brak wymaganych załączników.
 42. Stowarzyszenie Kawaleria Na "Wrześniowym Szlaku" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
 43. Fundacja Sztuk Krytycznych Kobiety z grupy "A" - sierpień 1952 marzec 1955 Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
 44. Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łodzi Publikacja monografii pt. Rekonstrukcja historyczna wybrane refleksje" autorstwa prof.. Dr hab.. "Jolanta A. Daszyńska" Odrzucenie - oferta złożona przed podmiot nieuprawniony - oddział
 45. Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego "Dokumentacja działalności niepodległościowej w czasach PRL" - Wortal internetowy - "Nestorzy nurtu niepodległościowego 1956-1979" -   Etap I Odrzucenie - zaprezentowanie w ofercie zadanie jest spoza zakresu zadań objętych konkursem.
 46. Fundacja Ośrodka Karta Akcja N w kwartalniku "Karta" Odrzucenie - do oferty nie dołączono matriałów planowanych do publikacji.
 47. Fundacja ABC - ADRIATYK, BAŁTYK, MORZE CZARNE "SZTAFETA POKOLEŃ 1939 R- 2021 R" Film dokumentalny wykorzystujący notacje z ostatnimi żyjącymi świadkami historii walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego w 2021 roku Odrzucenie - do oferty nie dołączono scenariusza filmu.
 48. Stowarzyszenie Dumni z Polski Interaktywna Baza Pamięci Narodowej Odrzucenie - oferta dotyczy realizacji kilku przedsięwzięc. Brak scenariuszy odcinków.
 49. Stowarzyszenie Monopol Warszawski Projekt dokumentalistyczny "Jak warszawskie dzieci poszły w bój" Odrzucenie - do oferty nie dołączono materiałów planowanych do umieszczenia na stronie.
 50. Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych Działalność solidarnościowej i niepodległościowej działalności konspiracyjnej w regionie bydgoskim w latach 1976-1989 - wystawa formą ich upamiętnienia Odrzucenie - do oferty nie dołączono materiałów planowanych do publikacji.
 51. Stowarzyszenie Kibiców Sandencji Nowy Sącz "Sądeccy Kurierzy 1939-1944. Rycerze Granicy" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 52. Polska Fundacja Historyczna Wydanie książki "Czarna Trzynastka". Rzecz o przyjaźni i braterstwie Odrzucenie - do oferty nie dołączono masazynopisu pracy planowanej do wydania.
 53. Fundacja Promocji Solidarności "Największa zbrodnia stanu wojennego - pacyfikacja kopalni Wujek" - Film dokumentalny Odrzucenie - do oferty nie dołączono scenariusza filmu.
 54. Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej Ogniwa - notacje filmowe Odrzucenie - oferta obejmuje zadanie spoza działalności statutowej oferenta.
 55. Fundacja Pamięci Narodów Wystawa Bohaterowie Zamojszczyzny Odrzucenie - oferta została złożona bez zachowania formy określonej w pkt. IV.1 ogłoszenia.
 56. Stowarzyszenie Zachowania Pamięci o Armii Krajowej Wystawa fotografii z okresu Powstania Warszawskiego Odrzucenie - oferta została złożona bez zachowania formy określonej w pkt. IV.1 ogłoszenia.
 57. Fundacja EMANIO ARCUS "Legionowo łączy pokolenia - ocalić od zapomnienia" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne, brak wymaganych załączników.
 58. Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. Adolfa Hyły Gorlice - region wielu historii Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Oferta obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie w zakresie zadań wymienionych w punkcie I ogłoszenia.
 59. Parafia Rzymskokatolicka Świętego Stanisława Kostki w Warszawie Ksiądz Jerzy Popiełuszko - działalność i prześladowanie w czasie stanu wojennego Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 60. Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja Dziennik okupacyjny: Grodzisk Mazowiecki Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne, brak wymaganych załączników.
 61. Stowarzyszenie Szczep Niezłomnych Szare Szeregi 2021 - "Wierni całym życiem Bogu i Polsce" - wystawa Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne, brak wymaganych załączników - do oferty nie dołączono scenariusza wystawy z przykładowymi planszami.
 62. Stowarzyszenie Muzealna Grupa Historyczna Wirtualny spacer "Traktem Bohaterów Bitwy nad Bzurą 1939 r." Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne, brak wymaganych załączników - konspektu/scenariusza filmu wraz z wymaganymi informacjami.
 63. Chorągiew Mazowiecka Związek Harcerstwa Polskiego W kręgu Tadeusza Zawadzkiego "Zośki". Wystawa w 100. rocznicę urodzin bohatera Szarych Szeregów Odrzucenie - do oferty nie dołączono scenariusza wystawy.
 64. Fundacja Ośrodka Karta Opracowanie, digitalizacja i upowszechnienie kolekcji osobistej Wilhelminy Giedrys -   łączniczki Armii Krajowej na Wileńszczyźnie Odrzucenie - do oferty nie dołączono materiałów planowanych do publikacji.
 65. Stowarzyszenie Pamięci Tragedii Śląskiej 1945r oraz Familok Spółdzielnia Socjalna Tragedia Górnośląska 1945r na stronie www Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne, brak wymaganych załączników - do oferty nie dołączono scenariusza wystawy z przykładowymi planszami oraz brak umowy regulującej stosunki pomiędzy oferentami..
 66. Stowarzyszenie Pamięci Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej Bohaterowie Kresów Odrzucenie - do oferty nie załączono wymaganego załącznika oraz dotyczy realizcji dwóch zadań: książki i filmu
 67. Fundacja Instytut Białowieski Centrum Zrównoważonego Rozwoju "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej. Wwww.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl Odrzucenie -   zadanie spoza zakresu zadań określonych w konkursie.
 68. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Skała Ocalić od Zapomnienia - historia Łopuszna w kadrze Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Oferta obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie w zakresie zadań wymienionych w punkcie I ogłoszenia
 69. Stowarzyszenie NZS 1980 "Z Jedwabnego na Sybir. Wspomnienia Lucyny Ożarowskiej z domu Kalinowskiej" Odrzucenie - spoza działalności statutowej oferenta. Zwiera uchybienia formalne.
 70. Stowarzyszenie Communio Crucis im. św. Edyty Stein Patronki Europy Film dokumentalny "Do domu przez stepy i tajgę" Odrzucenie - oferta obejmuje zadanie spoza działalności statutowej oferenta. Oferta zwiera uchybienia formalne.
 71. Stowarzyszenie Hubalczycy 1939-1940 Rajd konny szlakiem Hubalczyków. Odkrywamy miejsca nam bliskie upamiętniające bohaterów naszej Małej Ojczyzny Odrzucenie - oferta zwiera uchybienia formalne. Zadanie spoza zakresu zadań określonych w konkursie.
 72. Fundacja Konkursu Historycznego Patria Nostra Konkurs filmowy Patria Nostra - VI edycja Mazowsze Odrzucenie - oferta zwiera uchybienia formalne. Zadanie spoza zakresu zadań określonych w konkursie. Obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie I Ogłoszenia.
 73. Związek Strzelecki Instrukcja pracy Orląt Związku Strzeleckiego Odrzucenie - oferta zwiera uchybienia formalne. Zadanie spoza zakresu zadań określonych w konkursie.
 74. Muzeum im. Orła Białego Znam ten stan. Wystawa w 40. rocznicę ogłoszenia stanu wojennego z perspektywy mieszkańca Skarżyska-Kamiennej Odrzucenie - oferta zwiera uchybienia formalne. Brak scenariusza wystawy.
 75. Stowarzyszenie Sportowo-Jeździeckie im. 10 Pułku Ułanów Litewskich Historia Stowarzyszenia Sportowo-Jeździeckiego im. 10 Pułku Ułanów Litewskich w Grabowie Odrzucenie - oferta zwiera uchybienia formalne.
 76. Fundacja Pokolenia Kolumbów Włącz poezję! Audiobooki Kolumbów Odrzucenie - obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie I Ogłoszenia, dotyczy zadania spoza zakresu zadań określonych w konkursie. Nie załączono wymaganych załączników.

Kalendarium

Czerwiec
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Pożegnania

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,
że 18 maja 2023 roku zmarł we Freehold Township w USA

 

ŚP
ppor. Bolesław Krzysztof Biega
ps. „Pałąk”

 

urodzony 21 lipca 1922 roku w Warszawie.

nr 4 (388) Kwiecień 2023

2023 kwiecien