Previous Next Play Pause
1 2 3 4

 

Uprzejmie informujemy, że Punkt Informacyjny Urzędu jest czynny w dniach: poniedziałek – piątek w godz. 8.15 – 16.15
(przerwa w godz. 13.00 – 13.30).

 

Zachęcamy Państwa do kontaktu z Urzędem pod nr tel. 22 276 77 77 lub adres e-mail: [email protected].


Dodatkowe numery telefonów do kontaktów: 22 276 77 48, 22 276 77 72, 22 276 77 47, 22 276 77 51, 22 276 77 55.


Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie rozpatrzone na posiedzeniu Komisji.

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

 1. Stowarzyszenie Biało-Czerwona Opole Konkurs na podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 0,00
 2. Stowarzyszenie Pamięci Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej Drogi do Niepodległej - wieczór wspomnień 0,00
 3. Stowarzyszenie Historyczne im. Danuty Siedzikówny „INKI” INKA 0,00

 

Lista podmiotów, których oferty podlegały odrzuceniu z przyczyn określonych w pkt. VII.5 ogłoszenia

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Podstawa odrzucenia
 1. Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej Śpiewnik Niepodległości - edukacyjny, multimedialny portal pieśni patriotycznych (www.spiewnikniepodleglosci.pl). Rozbudowa projektu Odrzucenie - zadanie spoza zakresu zadań określonych w ogłoszeniu Otwartego Konkursu Ofert.
 2. Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego Festiwal "Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie" Odrzucenie - oferta złożona po terminie składania ofert.
 3. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska Stefan Mirowski - harcerz Szarych Szeregów, żołnierz AK - Nasz bohater Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie II Ogłoszenia .
 4. Stowarzyszenie Miłośników Dębna Koncert Pieśni Patriotycznych Odrzucenie - zadanie spoza działalności statutowej oferenta oraz oferta zwiera uchybienia formalne.
 5. Fundacja Valkyria Veterans "Patriotyzm - nasze wczoraj, dzisiaj i jutro" Odrzucenie - oferta obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie II Ogłoszenia .
 6. Stowarzyszenie WEST Koncert pieśni Powstania Warszawskiego na terenie dawnego obozu Durchgangslager 121 w Pruszkowie Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 7. Stowarzyszenie ODRA-NEMEN, Oddział Mazowiecki Upamiętnienie mieszkańców Sulejówka zamordowanych w Katyniu Odrzucenie - brak wymaganych załączników.
 8. Fundacja Niny Nowak "Dla Rzeczypospolitej" Koncert i uroczystości w Kaplicy Katyńskiej Katedry polowa Wojska Polskiego Najświętszej Maryi Królowej Polski w Warszawie Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 9. Stowarzyszenie "Wolni i Solidarni 1980-1989" Spotkanie integracyjne działaczy opozycji antykomunistycznej Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Koszty administracyjne przekroczyły 10% planowanej kwoty dotacji. Zaprezentowane w ofercie zadanie jest spoza zakresu zadań objętych konkursem.
 10. Stowarzyszenie "Wolni i Solidarni 1980-1989" Obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Koszty administracyjne przekroczyły 10% planowanej kwoty dotacji. Zaprezentowane w ofercie zadanie jest spoza zakresu zadań objętych konkursem.
 11. Stowarzyszenie Opozycji Antykomunistycznej Zagłębia Miedziowego Podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 12. Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego "AGRAFA" Dziękujemy za wolność - koncerty religijno-patriotyczne Odrzucenie - cele statutowe stowarzyszenie nie obejmują sfery zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 13. Automobilklub Toruński Wieczornica uczestników Rajdu Niepodległości Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz cele statutowe stowarzyszenie nie obejmują sfery zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 14. Polska Fundacja Kościuszkowska Sympozjum międzynarodowe - 275 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki - "Bohater wciąż potrzebny" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji trzech różnych zadań publicznych w różnych terminach
 15. Fundacja Instytut Białowieski Centrum Zrównoważonego Rozwoju "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
 16. Fundacja Konkursu Historycznego Patria Nostra Konkurs filmowy Patria Nostra - VI edycja Mazowsze Odrzucenie - oferta złożona po terminie składania ofert oraz zawiera uchybienia formalne
 17. Stowarzyszenie Edukacyjne "Łapska Dwójka" Budowanie postaw patriotycznych młodzieży w Gminie Łapy Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Oferta dotyczy realizacji dwóch zadań.
 18. Lokalna Grupa działania Pałuki - Wspólna Sprawa Konkurs historyczny "Pamiętamy" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
 19. Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny "Źródła" "Źródła Niepodległej" - koncert patriotyczny Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
 20. Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Węgorapa Koncert "Wspólne śpiewanie najpiękniejszych pieśni wojskowych" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Oferta dotyczy realizacji dwóch zadań.
 21. Stowarzyszenie Maj 77 Dzieła Szprota w audiobooku Odrzucenie - oferta złożona po terminie składania ofert oraz zawiera uchybienia formalne
 22. Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich Projekt, wykonanie i instalacja w Sanktuarium św. Józefa w Krakowie tablicy memorialnej poświęconej kapelanom WP ofiarom zbrodni katyńskiej Odrzucenie - oferta odrzucona z przyczyn formalnych. Do oferty nie dołączono wymaganych dokumentów, tj. zgody konserwatora zabytków.
 23. Fundacja Pokolenia Kolumbów W podróż z historią! - powstańczy pociąg do prze(y)szłości Odrzucenie - do oferty nie dołączono informacji uzupełniającej niezbędnej do oceny zadania publicznego.
 24. Szwadron Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich Wrześniowe szlaki polskiej kawalerii Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Dotyczy realizacji czterech zadań.
 25. Stowarzyszenie EKO-SPOL Koncert Niepodległości w 101. rocznicę Bitwy Warszawskiej i 41. rocznicę porozumień sierpniowych Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Brak tabeli V.A i V.B.
 26. Ochotnicza Straż Pożarna w Domanowie Rekonstrukcja bitwy pod Domanowem Odrzucenie - cele statutowe organizacji nie obejmują sfery zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 27. Małopolski Klub Rekreacji i Turystyki Konnej im. 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich Lekcja Historii na Przedpolu Bitwy pod Mokrą - 2021 Odrzucenie - oferta złożona po terminie składnia ofert.
 28. Fundacja Armenian Foundation "Ocalić od zapomnienia" upamiętnienie istniejącego miejsca pamięci narodowej poprzez wykonanie i zamontowanie tablicy pamiątkowej Jadwigi Zarugiewiczowej Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Brak wymaganych załączników: opinii IPN i pisemnej zgody dyspozytora terenu.
 29. Fundacja Armenian Foundation Wykonanie haftu na sztandarze Ormian polskich Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Brak wymaganych załączników: nie dołączono projektu wykonania haftu na sztandarze.
 30. Stowarzyszenie Niezłomna Polska - Dobre Słowo Wspólna Wigilia Kombatantów: "Z polską kolędą przez wieki" Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne. Zaprezentowane zadanie spoza zakresu działań określonych w ogłoszonym przez Urząd Otwartym Konkursie Ofert.
 31. Stowarzyszenie Niezłomna Polska - Dobre Słowo Koncert ku pamięci prof. Witolda Kieżuna - jednego z największych bohaterów Powstania Warszawskiego Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 32. Fundacja "Zatrzymać Czas" Melduję Tobie Polsko Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne. Zaprezentowane zadanie (monodram)   spoza zakresu działań określonych w ogłoszonym przez Urząd Otwartym Konkursie Ofert, cele statutowe organizacji nie obejmują sfery zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 33. Stowarzyszenie "Polska Wieś" Bohater Krzysztof Kamil Baczyński dla Ojczyzny Odrzucenie - oferta obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie II ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert.
 34. Stowarzyszenie "Gloria in Musica" Ignacemu Mielżyńskiemu w 150. rocznicę urodzin Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 35. Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1011 Grajewo Pamiętajmy naszych bohaterów 2021 Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie II ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert.
 36. Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych Wyjazd Pamięci szlakiem martyrologii i zagłady Polaków od KZ Dachau na terenie Niemiec po miejsca męczeństwa, represji i śmieci w Systemie Obozów Mauthausen-Gusen w Górnej Austrii z udziałem w uroczystościach odsłonięcia tablicy inskrypcyjnej ojca Mariana Żelazka w KZ Dachau oraz z udziałem w dorocznych uroczystościach upamiętniających Ofiary Zamku Śmierci Hartheim Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
 37. Stowarzyszenie „Nasze Łapy – Twoja Przyszłość” Gminny Konkurs Pieśni patriotycznej Odrzucenie - zadanie spoza działalności statutowej oferenta oraz oferta zwiera uchybienia formalne.
 38. Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno – Artystycznych „Harmonia” Matka Sybiraczka Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz nie dołączono wymaganych załączników.
 39. Stowarzyszenie Przyjaciół Podgórzna – Podgórze Upamiętnienie miejsca obozu jeńców wojennych w Borowicach Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz nie dołączono wymaganych załączników.
 40. Stowarzyszenie Miłośników Krajny „Tribus” „Patriotyzm po krajeńsku, czyli 100-lecie odzyskania Niepodległości na Krajnie”. - realizacja projektu w ramach zadania objętego konkursem: Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego. Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz jej zadanie jest spoza zakresu zadań określonych w ogłoszeniu Otwartego Konkursu Ofert.
 41. Stowarzyszenie Wolnego Słowa Pamiętamy. Uroczystości w XXXX rocznicę stanu wojennego. Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
 42. Fundacja Pomocy i Więzi Polskiej „KRESY RP” Wirtualne Muzeum 2 Korpusu Odrzucenie - zadanie spoza zakresu zadań określonych w ogłoszeniu Otwartego Konkursu Ofert.
 43. FUNDACJA MOJE PODL@SIE. NOWOCZESNE, KREATYWNE, TWÓRCZE Zwiedzanie miejsc ważnych dla historii za pomocą drona oraz Internetu Odrzucenie - zadanie spoza zakresu zadań określonych w ogłoszeniu Otwartego Konkursu Ofert.
 44. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego Przewodnik Turystyczno – Edukacyjny MIEJSCA PAMIĘCI IV OBWODU AK OCHOTA Odrzucenie - zadanie spoza zakresu zadań określonych w Ogłoszeniu Otwartego Konkursu.
 45. Radio Warszawa Pamiętamy! Odrzucenie - zadanie spoza zakresu zadań określonych w ogłoszeniu Otwartego Konkursu Ofert.

Kalendarium

Grudzień
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Pożegnania

Z głębokim smutkiem
przyjąłem wiadomość o śmierci

ŚP
mec. Waleriana Jana Piotrowskiego

 

wybitnego prawnika, polityka i działacza społecznego,
urodzonego 11 grudnia 1927 roku w Grodzisku Wielkopolskim.

nr 10 (394) Październik 2023

202310