Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Uprzejmie informujemy, że Punkt Informacyjny Urzędu jest czynny w dniach: poniedziałek – piątek w godz. 8.15 – 16.15
(przerwa w godz. 13.00 – 13.30).

 

Zachęcamy Państwa do kontaktu z Urzędem pod nr tel. 22 276 77 77 lub adres e-mail: [email protected].


Dodatkowe numery telefonów do kontaktów: 22 276 77 48, 22 276 77 72, 22 276 77 47, 22 276 77 51, 22 276 77 55, 22 276 77 19.


Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie rozpatrzone lub podlegały odrzuceniu w wyniku rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na 2022 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania rządowego zadania w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (termin składania ofert do
11 lutego 2022 roku)

 

 

Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie rozpatrzone na posiedzeniu Komisji.

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

 1 Stowarzyszenie "Polska Wieś" Konkurs historyczny w 80. rocznicę utworzenia Armii Krajowej 0,00
 2 Fundacja "Mocni Mocą Nadziei" Niepodległość i Niezłomność!! Pamięć bohaterów odrodzenia Polski! 0,00
 3 Stowarzyszenie Niezłomna Polska - Dobre Słowo Koncert upamiętniający - 1945 "Orlik" rozbija więzienie UB w Puławach. Obchody 76. rocznicy jednej z najsłynniejszych akcji Żołnierzy Niezłomnych na Lubelszczyźnie 0,00
 4 Związek Solidarności Polskich Kombatantów Wałbrzych Koncert TOBIE OJCZYZNO powiązany z wręczeniem odznaczeń państwowych i kombatanckich 0,00
 5 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży, Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „VICTORIA” Polska VICTORIA! 0,00
 6 Stowarzyszenie "Ocalić od zapomnienia" w Brzezinach "Niezłomny do końca por. Stefan Kobos ps. Wrzos" 0,00
 7 Stowarzyszenie "Aktywni-Kreatywni" I Festiwal piosenki Żołnierskiej w Wąwolnicy 0,00
 8 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło Jeszcze raz zwyciężymy bolszewików - rekonstrukcja bitwy pod Długosiodłem 0,00
 9 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Aleksandra Janowskiego Oddział w Olkuszu XXXVI Rajd Szlakami Walk Oddziału "Hardego" 0,00
 10 Fundacja Kultury i Krzewienia Polskości za Granicą „Grono Polskości” Polskość za granicą 0,00
 11 Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich „Bez powrotu”. Koncert pamięci wypędzonych z Kresów Wschodnich II RP 0,00
 12 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Wyjazd w 130. rocznicę urodzin Generała Sosabowskiego - holenderskimi śladami "Samodzielnej Brygady Spadochronowej" - udział w uroczystościach 78. rocznicy Bitwy o Arnhem 0,00
 13 Fundacja Polska Obywatelska Konferencja popularno-naukowa "W walce z sowietami - Powstanie Czortkowskie" 0,00
 14 Stowarzyszenie "Potulice - Historia, Teraźniejszość, Przyszłość" 77. rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu Potulice, obchody miesiąca pamięci narodowej i zakończenia II wojny światowej 0,00
 15 Stowarzyszenie "Pancerny Skorpion" Rajd zabytkowych pojazdów historycznych w 78. rocznicę wyzwolenia Wilna przez Armię Krajową "Ostra Brama- 2022 r." 0,00
 16 Stowarzyszenie Niezłomna Polska - Dobre Słowo "ARMIA KAMIENI RZUCONYCH NA SZANIEC" - w hołdzie żołnierzom Armii Krajowej 0,00
 17 Stowarzyszenie "Ocalić od zapomnienia" w Brzezinach "Dumni z historii" 80. rocznica powstania Kompanii Narol 0,00
 18 Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński Upamiętnienie miejsc pamięci narodu polskiego w ramach XXII Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego im. Komandora Wiktora Węgrzyna 0,00
 19 Stowarzyszenie Centrum Dobrego Wychowania Gra edukacyjna „Leśna Kwatera Żołnierzy Niezłomnych” angażującą metodą edukacji o walce polskich żołnierzy z sowieckim okupantem po II wojnie światowej 0,00
 20 Fundacja Oficerów Rezerwy R.P. im. Józefa Piłsudskiego Ku chwale Kawalerii – Komarowski Rajd Konny Korpusu Kadetów Kawalerii Ochotniczej – lato 2022 0,00
 21 Stowarzyszenie "Rozwój Gminy Biszcza" Obchody 50. rocznicy istnienia Szwadronu Kawalerii im. 3 Pułku Ułanów Śląskich w Biszczy 0,00
 22 Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego „AGRAFA” PRAWEM WIEDZIEĆ – OBOWIĄZKIEM PAMIĘTAĆ. Koncerty religijno-patriotyczne 0,00
 23 Stowarzyszenie "Aktywni-Kreatywni" Gra terenowa o Żołnierzach Niezłomnych 0,00
 24 Instytut im. Generała Stefana "Grota" Roweckiego Obchody 50-lecia Ogólnopolskich Seminariów Historyków Powstania Wielkopolskiego Kościan 1972-2022 0,00
 25 Stowarzyszenie Magurski Kres Azymut NIEPODLEGŁA 0,00
 26 Stowarzyszenie Weteranów Działań poza Granicami Państwa BUKÓWKA Obchody 80. rocznicy wyjścia Armii Generała Władysława Andersa z ZSRR w 1942 r. 0,00
 27 Stowarzyszenie Szczep NIEZŁOMNYCH Gra Szare Szeregi 2022 0,00
 28 Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej Koncert Niepodległości "Silesia" - edycja specjalna on-line 0,00
 29 Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej XIV Koncert Niepodległości "Contra Targovicam" - w 230. rocznicę wojny polsko-rosyjskiej 1792 oraz Konfederacji Targowickiej 0,00
 30 Stowarzyszenie "Ocalić od zapomnienia" w Brzezinach Zginęli w obronie swoich domostw… 78. rocznica obrony Narola przed atakiem bandy UPA 0,00
 31 "Stowarzyszenie Historia Koluszek" Partyzanckim szlakiem - rajd rowerowy upamiętniający oddział partyzancki AK "Sama" 0,00
 32 Polska Fundacja Kościuszkowska Sympozjum międzynarodowe "Tadeusz Kościuszko - bohater nadal potrzebny" 0,00
 33 Stowarzyszenie Sokole Gniazdo Historia Polski obrazami malowana 0,00
 34 Stowarzyszenie Eko-Spol W hołdzie bohaterom polskiej wolności 0,00
 35 Akademickie Stowarzyszenie "Ambitni w Działaniu" Kierunek: Niepodległość! 125. rocznica urodzin majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" 0,00
 36 Towarzystwo Miłośników Historii Batalionu Obrony Narodowej Koronowo Inscenizacja historyczna - Koronowo w boju 1939 r. 0,00
 37 Stowarzyszenie Historii Spytkowic Rajd i gra terenowa im. Komendy Głównej AK "Szkoła" - Przez Zieloną Granicę 0,00

 

 

Lista podmiotów, których oferty podlegały odrzuceniu z przyczyn określonych w pkt. VII.5 ogłoszenia

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Podstawa odrzucenia
1 Stowarzyszenie "Polska Wieś" Kolędy Patriotyczne Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 2 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie "Dobra Wola" "Dobra Wola z pamięcią o Niezłomnych 2022" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji zadań spoza zakresu zadań objętych konkursem.
 3 Stowarzyszenie Dla Przyszłości Sierpca i Powiatu Sierpeckiego Operacja Sierpc 2022 Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 4 Fundacja Nasza Historia Łączy nas Polska. PAMIĘTAMY! I pamiętać będziemy! Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku zadań.
 5 Fundacja Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego „Śladami Oręża” rekonstrukcja walk z I Wojny Światowej na Zamku Pilcza w Smoleniu Odrzucenie – zdanie spoza działalności statutowej oferenta.
 6 Stowarzyszenie Ofiar Wojny International Conference – Katowice Poland – September 20-21.2022 & Pamięć – Obowiązek - Zadośćuczynienie Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 7 Stowarzyszenie Paczka dla Bohatera Zjazd weteranów i kombatantów - VI Wakacje dla Bohatera Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne. Zaprezentowane zadanie spoza zakresu działań określonych w ogłoszonym przez Urząd Otwartym Konkursie Ofert.
 8 Fundacja Skutecznie do Przodu Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne. W przesłanym emailu brak oferty w postaci załącznika.
 9 Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce Organizacja kongresu krajowego stowarzyszeń Dzieci Wojny połączonego z obchodami 50-lecia powstania stowarzyszenia i uroczystościami Święta Dzieci Wojny. Wydanie albumu pamiątkowego. Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku zadań.
 10 Stowarzyszenie PAX, Stowarzyszenie Opozycji Antykomunistycznej Zagłębia Miedziowego w Lublinie Cykl prelekcji - podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 11 Fundacja Nowe Teraz Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku zadań.
 12 Fundacja Konkursu Historycznego Patria Nostra Filmowy Konkurs Historyczny Patria Nostra - VII region Wschód Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 13 Stowarzyszenie Anthill Zwyczajni - Niezwyczajni Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 14 Stowarzyszenie Kulturalne A LA LONGUE XIV Rajd Pieszy Śladami Żołnierzy 5. i 6. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 15 Automobil Toruński Rajd Niepodległości i spotkanie z kombatantami Odrzucenie - zadanie spoza działalności statutowej oferenta oraz oferta zwiera uchybienia formalne.
 16 Stowarzyszenie "Z Pomysłem" Pod biało czerwoną - Powstanie warszawskie- rekonstrukcja historyczna Odrzucenie - zadanie spoza działalności statutowej oferenta oraz oferta zwiera uchybienia formalne.
 17 Fundacja „Triada” Świadkowie historii Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 18 Związek Strzelecki "Strzelec" Józefa Piłsudskiego Wykonanie sztandaru Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 19 Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych Olsztyńska Gra Miejska "Śladem Polaków spod Znaku Rodła" Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne. Zadanie spoza zakresu zadań objętych konkursem.
 20 Fundacja Na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury Lokalny wymiar wielkiej historii - upamiętnienie walki stoczonej przez Powstańców Śląskich w 1921 r. przy placu w Rzuchowie Odrzucenie - zadanie spoza działalności statutowej oferenta.
 21 Stowarzyszenie Niezłomna Polska - Dobre Słowo W Hołdzie Powstańcom Styczniowym - spektakl Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Do oferty nie dołączono konspektu lub scenariusza spektaklu.
 22 Stowarzyszenie "Polska Wieś" Krzysztof Kamil Baczyński - Powstaniec Warszawski Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 23 Stowarzyszenie Pamięci Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej Pamięć pozostaje Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku zadań.
 24 Fundacja Fort III Pomiechówek Gra edukacyjna o Forcie III w Pomiechówku Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 25 Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Pruszkowie (SPK) Kultywowanie i upowszechnianie tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojen i okresu powojennego. Popularyzacja, uhonorowanie żyjących Kombatantów, ich Rodzin i zasłużonych działaczy Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Pruszkowie (SPK) odtworzonym pamiątkowym "Medalem Związku Junackiej Szkoły Kadetów im. gen. Władysława Andersa" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 26 Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Pruszkowie (SPK) Kultywowanie i upowszechnianie tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojen i okresu powojennego. Popularyzacja, uhonorowanie żyjących Kombatantów, ich Rodzin i zasłużonych działaczy Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Pruszkowie (SPK) odtworzonym pamiątkowym "Medalem Federacji Światowego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów" z Londynu Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 27 Podkarpackie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej Zachowaj Nas w pamięci. Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku zadań.
 28 Fundacja "Pasjonauci" Historia pisana Maczkiem - rekonstrukcja bitwa grami figurkowymi Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Oferta dotyczy realizacji kilku zadań.
 29 Związek Strzelecki Marsz Radom – Laski 2022 Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku zadań.
 30 Fundacja "Wczoraj i Dziś dla Jutra" "Lubelskie drogi do wolności - bitwa pod Cycowem-1920, bitwa pod Kockiem -1939" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 31 Fundacja Pięknie Żyć Muzyczna lekcja historii Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Oferta dotyczy realizacji kilku zadań.
 32 Stowarzyszenie Konne "Husaria" "Lekcja historii na linii obrony 12 Pułku Ułanów Podolskich wrzesień 1939" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 33 Stowarzyszenie "Związek Piłsudczyków Radom" Bunkry Żołnierzy Niezłomnych Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Oferta dotyczy realizacji kilku zadań. Zaprezentowane zadanie spoza zakresu działań określonych w ogłoszonym przez Urząd Otwartym Konkursie Ofert.
 34 Fundacja Dialog Żywe Muzeum Kawalerii Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Oferta dotyczy realizacji kilku zadań.
 35 Stowarzyszenie Parafialnej Kamiliańskiej Orkiestry Dętej Koncert 100 muzyków na 100-lecie przyłączenia Tarnowskich Gór do Polski Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Zaprezentowane zadanie spoza zakresu działań określonych w ogłoszonym przez Urząd Otwartym Konkursie Ofert.
 36 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej Uroczystość upamiętniająca rolniczy ruch związkowy spod znaku Solidarności Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku zadań. Zdanie spoza działalności statutowej oferenta.
 37 Fundacja Pomysłodalnia Nie tylko Przemyk Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 38 Stowarzyszenie Historyczne im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" Centralne obchody I Kadrowej Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 39 Fundacja Nie zapomnij o nas Koncert z okazji 100. rocznicy urodzin Tadeusza Gajcego - "Rok Tadeusza Gajcego" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 40 Fundacja Kultura i Historia Spotkania edukacyjne z weteranami ze stowarzyszenia Weteranów Armii Amerykańskiej oraz pokaz filmu o Katyniu Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 41 Fundacja na rzecz redukcji wykluczenia społecznego "Green Island" "Mój bohater" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 42 Stowarzyszenie "Marki-Pustelnik-Struga" Rajd Motocyklowy Warszawa-Monte Casino 2022 Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 43 Fundacja "Jubileusz" Henryk Czyż, bohater Saratowskiego Szlaku Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku zadań.
 44 Towarzystwo Imienia Marii Konopnickiej Zarząd Główny w Warszawie Nie rzucim ziemi skąd nasz ród w 180. rocznicę urodzin Marii Konopnickiej Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 45 Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Organizacja Koncertu Patriotycznego w Kodniu "Wdzięczni za Obronę granic" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz złożona przez nieuprawniony podmiot.
 46 Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu Tablica pamiątkowa Jana Nowaka-Jeziorańskiego i nadanie imię Jan Nowak dębowi wpisanemu do rejestru pomników przyrody Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz zadanie spoza działalności statutowej oferenta.
 47 Stowarzyszenie Stacja Inspiracja Turniej wiedzy - "Koło fortuny" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 48 "Fundacja na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego oraz Stowarzyszenie Uniwersytet Drugiego i Trzeciego Wieku w Cegłowie" Groby Weteranów Wojennych - ruszamy z programem poszukiwań i opieki nad grobami weteranów Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 49 Stowarzyszenie "Narębski Point" Polskie Maki Ankony Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku zadań.
 50 Koło Gospodyń Wiejskich "Sasanki" z Mniowa "Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie zapomnij o mnie". Utworzenie Mapy Obiektów Historyczno-Kulturalnych w Gminie Mniów. Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne, dotyczy realizacji kilku zadań oraz złożona przez nieuprawniony podmiot.
 51 Koło Gospodyń Wiejskich w Lasocinie Bohaterom Podziemia w Gminie Łopuszno Odrzucenie - oferta dotyczy realizacji kilku zadań oraz złożona przez nieuprawniony podmiot.
 52 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łopusznie Historyczne planszowisko. Historia Gminy Łopuszno oczyma młodych. Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 53 Fundacja Niny Nowak "Dla Rzeczypospolitej" Organizacja i wykonanie uroczystego koncertu z okazji Święta Wojska Polskiego Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 54 Stowarzyszenie ds. Rozwoju i integracji Europejskiej w Balicach PAMIĘĆ O BOHATERACH - Tryptyk Wiedeński jako podwalina patriotyzmu Ziemi Buskiej - koncert muzyczny dla bohaterów walk o wolną i niepodległą Polskę Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 55 Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Ogólnopolski turniej koszykówki kobiet dla Niepodległej Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 56 Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie "Szlakiem historii po Ziemi Kieleckiej" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku zadań.
 57 Polskie Stowarzyszenie Carla Von Clausewitza Świadomość Narodowa Jako Siła Narodu Polskiego - konferencja Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 58 Fundacja START "Ku wolności" (spektakl z okazji wybuchu II wojny światowej będący wynikiem warsztatów wokalno-aktorskich) Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 59 Fundacja im. Królowej Marii Kazimiery "Patriotyzm mam we krwi" rzecz o Aleksandrze Żabczyńskim Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji dwóch zadań.
 60 Towarzystwo Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej Wołyń 2022: pamięć-przeszłość-teraźniejszość Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 61 Fundacja AVE XVII rajd kajakowy WISŁĄ PRZEZ MIASTO NIEUJARZMIONE Odrzucenie – oferta dotyczy realizacji kilku zadań.
 62 Fundacja na rzecz Wielkich Historii Konkurs Śladami bohaterów Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku zadań.
 63 Stowarzyszenie Grom MURAL – AS LOTNICTWA – JAN ZUMBACH Odrzucenie – oferta dotyczy realizacji kilku zadań.
 64 Fundacja Matejko Rekonstrukcja bitwy pod Grunwaldem w Szczecinie Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 65 Stowarzyszenie "Moje Nowosiółki" Rekonstrukcja "Poturzyn 1944" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 66 Stowarzyszenie Zwykłe Lubelska Grupa Historyczna im. Żołnierzy Wyklętych Lubelszczyzny Rajd pieszy oddziału braci Taraszkiewiczów dowódców Obwodu WiN Włodawa Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 67 Fundacja Prawo do Radości oddział Szudziałowo Wieczór pamięci z powstaniem Sejneńskim Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Zdanie spoza działalności statutowej oferenta.
 68 Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno - Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1002 im. mjr Rudolfa Majewskiego ps. "Leśniak" Upamiętnienie Wacława Szewczyka ps. "Odrowąż" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 69 Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Pułk Czarnieckiego Rekonstrukcja Historyczna w Wejherowie. Czyli jak to zdrajcy ze Szwedem próbowali się bratać. Odsłona druga Odrzucenie - oferta dotyczy realizacji kilku zadań. Zadanie publiczne nie wpisuje się w zadania realizowane przez Urząd oraz nie upowszechnia tradycji walk o suwerenność i niepodległość.
 70 Stowarzyszenie Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa "Borne Sulinowo w objęciach Armii Czerwonej 1945-1992 Odrzucenie - oferta złożona po terminie składania ofert
 71 Zjednoczenie Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej Rocznica Zwycięstwa pod Monte Cassino. Uczczenie Pamięci Generała Władysława Andersa Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 72 Małopolski Klub Rekreacji i Turystyki Konnej imienia 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich XXIV PIELGRZYMKA KONNA i ZAPRZĘGÓW KONNYCH dla UCZCZENIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY POLSKICH – BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939r. w niedzielę 28 sierpnia 2022 r. Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Złożona po terminie składania ofert
 73 Fundacja Amor Patriae IV Memoriał im. Józefa Franciszka ps. "Laluś" Odrzucenie - oferta złożona po terminie składania ofert.
 74 Fundacja Amor Patriae VII Rajd Pieszy im. kpt. Wincentego Sowy ps."ViS" Odrzucenie - oferta złożona po terminie składania ofert.

Kalendarium

Czerwiec
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Pożegnania

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,
że 18 maja 2023 roku zmarł we Freehold Township w USA

 

ŚP
ppor. Bolesław Krzysztof Biega
ps. „Pałąk”

 

urodzony 21 lipca 1922 roku w Warszawie.

nr 4 (388) Kwiecień 2023

2023 kwiecien