Previous Next Play Pause
1 2 3 4

 

Uprzejmie informujemy, że Punkt Informacyjny Urzędu jest czynny w dniach: poniedziałek – piątek w godz. 8.15 – 16.15
(przerwa w godz. 13.00 – 13.30).

 

Zachęcamy Państwa do kontaktu z Urzędem pod nr tel. 22 276 77 77 lub adres e-mail: [email protected].


Dodatkowe numery telefonów do kontaktów: 22 276 77 48, 22 276 77 72, 22 276 77 47, 22 276 77 51, 22 276 77 55.


Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie rozpatrzone lub podlegały odrzuceniu w wyniku rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na 2022 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania rządowego zadania w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (termin składania ofert do
11 lutego 2022 roku)

 

 

Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie rozpatrzone na posiedzeniu Komisji.

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

 1 Stowarzyszenie "Polska Wieś" Konkurs historyczny w 80. rocznicę utworzenia Armii Krajowej 0,00
 2 Fundacja "Mocni Mocą Nadziei" Niepodległość i Niezłomność!! Pamięć bohaterów odrodzenia Polski! 0,00
 3 Stowarzyszenie Niezłomna Polska - Dobre Słowo Koncert upamiętniający - 1945 "Orlik" rozbija więzienie UB w Puławach. Obchody 76. rocznicy jednej z najsłynniejszych akcji Żołnierzy Niezłomnych na Lubelszczyźnie 0,00
 4 Związek Solidarności Polskich Kombatantów Wałbrzych Koncert TOBIE OJCZYZNO powiązany z wręczeniem odznaczeń państwowych i kombatanckich 0,00
 5 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży, Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „VICTORIA” Polska VICTORIA! 0,00
 6 Stowarzyszenie "Ocalić od zapomnienia" w Brzezinach "Niezłomny do końca por. Stefan Kobos ps. Wrzos" 0,00
 7 Stowarzyszenie "Aktywni-Kreatywni" I Festiwal piosenki Żołnierskiej w Wąwolnicy 0,00
 8 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło Jeszcze raz zwyciężymy bolszewików - rekonstrukcja bitwy pod Długosiodłem 0,00
 9 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Aleksandra Janowskiego Oddział w Olkuszu XXXVI Rajd Szlakami Walk Oddziału "Hardego" 0,00
 10 Fundacja Kultury i Krzewienia Polskości za Granicą „Grono Polskości” Polskość za granicą 0,00
 11 Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich „Bez powrotu”. Koncert pamięci wypędzonych z Kresów Wschodnich II RP 0,00
 12 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Wyjazd w 130. rocznicę urodzin Generała Sosabowskiego - holenderskimi śladami "Samodzielnej Brygady Spadochronowej" - udział w uroczystościach 78. rocznicy Bitwy o Arnhem 0,00
 13 Fundacja Polska Obywatelska Konferencja popularno-naukowa "W walce z sowietami - Powstanie Czortkowskie" 0,00
 14 Stowarzyszenie "Potulice - Historia, Teraźniejszość, Przyszłość" 77. rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu Potulice, obchody miesiąca pamięci narodowej i zakończenia II wojny światowej 0,00
 15 Stowarzyszenie "Pancerny Skorpion" Rajd zabytkowych pojazdów historycznych w 78. rocznicę wyzwolenia Wilna przez Armię Krajową "Ostra Brama- 2022 r." 0,00
 16 Stowarzyszenie Niezłomna Polska - Dobre Słowo "ARMIA KAMIENI RZUCONYCH NA SZANIEC" - w hołdzie żołnierzom Armii Krajowej 0,00
 17 Stowarzyszenie "Ocalić od zapomnienia" w Brzezinach "Dumni z historii" 80. rocznica powstania Kompanii Narol 0,00
 18 Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński Upamiętnienie miejsc pamięci narodu polskiego w ramach XXII Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego im. Komandora Wiktora Węgrzyna 0,00
 19 Stowarzyszenie Centrum Dobrego Wychowania Gra edukacyjna „Leśna Kwatera Żołnierzy Niezłomnych” angażującą metodą edukacji o walce polskich żołnierzy z sowieckim okupantem po II wojnie światowej 0,00
 20 Fundacja Oficerów Rezerwy R.P. im. Józefa Piłsudskiego Ku chwale Kawalerii – Komarowski Rajd Konny Korpusu Kadetów Kawalerii Ochotniczej – lato 2022 0,00
 21 Stowarzyszenie "Rozwój Gminy Biszcza" Obchody 50. rocznicy istnienia Szwadronu Kawalerii im. 3 Pułku Ułanów Śląskich w Biszczy 0,00
 22 Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego „AGRAFA” PRAWEM WIEDZIEĆ – OBOWIĄZKIEM PAMIĘTAĆ. Koncerty religijno-patriotyczne 0,00
 23 Stowarzyszenie "Aktywni-Kreatywni" Gra terenowa o Żołnierzach Niezłomnych 0,00
 24 Instytut im. Generała Stefana "Grota" Roweckiego Obchody 50-lecia Ogólnopolskich Seminariów Historyków Powstania Wielkopolskiego Kościan 1972-2022 0,00
 25 Stowarzyszenie Magurski Kres Azymut NIEPODLEGŁA 0,00
 26 Stowarzyszenie Weteranów Działań poza Granicami Państwa BUKÓWKA Obchody 80. rocznicy wyjścia Armii Generała Władysława Andersa z ZSRR w 1942 r. 0,00
 27 Stowarzyszenie Szczep NIEZŁOMNYCH Gra Szare Szeregi 2022 0,00
 28 Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej Koncert Niepodległości "Silesia" - edycja specjalna on-line 0,00
 29 Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej XIV Koncert Niepodległości "Contra Targovicam" - w 230. rocznicę wojny polsko-rosyjskiej 1792 oraz Konfederacji Targowickiej 0,00
 30 Stowarzyszenie "Ocalić od zapomnienia" w Brzezinach Zginęli w obronie swoich domostw… 78. rocznica obrony Narola przed atakiem bandy UPA 0,00
 31 "Stowarzyszenie Historia Koluszek" Partyzanckim szlakiem - rajd rowerowy upamiętniający oddział partyzancki AK "Sama" 0,00
 32 Polska Fundacja Kościuszkowska Sympozjum międzynarodowe "Tadeusz Kościuszko - bohater nadal potrzebny" 0,00
 33 Stowarzyszenie Sokole Gniazdo Historia Polski obrazami malowana 0,00
 34 Stowarzyszenie Eko-Spol W hołdzie bohaterom polskiej wolności 0,00
 35 Akademickie Stowarzyszenie "Ambitni w Działaniu" Kierunek: Niepodległość! 125. rocznica urodzin majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" 0,00
 36 Towarzystwo Miłośników Historii Batalionu Obrony Narodowej Koronowo Inscenizacja historyczna - Koronowo w boju 1939 r. 0,00
 37 Stowarzyszenie Historii Spytkowic Rajd i gra terenowa im. Komendy Głównej AK "Szkoła" - Przez Zieloną Granicę 0,00

 

 

Lista podmiotów, których oferty podlegały odrzuceniu z przyczyn określonych w pkt. VII.5 ogłoszenia

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Podstawa odrzucenia
1 Stowarzyszenie "Polska Wieś" Kolędy Patriotyczne Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 2 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie "Dobra Wola" "Dobra Wola z pamięcią o Niezłomnych 2022" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji zadań spoza zakresu zadań objętych konkursem.
 3 Stowarzyszenie Dla Przyszłości Sierpca i Powiatu Sierpeckiego Operacja Sierpc 2022 Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 4 Fundacja Nasza Historia Łączy nas Polska. PAMIĘTAMY! I pamiętać będziemy! Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku zadań.
 5 Fundacja Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego „Śladami Oręża” rekonstrukcja walk z I Wojny Światowej na Zamku Pilcza w Smoleniu Odrzucenie – zdanie spoza działalności statutowej oferenta.
 6 Stowarzyszenie Ofiar Wojny International Conference – Katowice Poland – September 20-21.2022 & Pamięć – Obowiązek - Zadośćuczynienie Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 7 Stowarzyszenie Paczka dla Bohatera Zjazd weteranów i kombatantów - VI Wakacje dla Bohatera Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne. Zaprezentowane zadanie spoza zakresu działań określonych w ogłoszonym przez Urząd Otwartym Konkursie Ofert.
 8 Fundacja Skutecznie do Przodu Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne. W przesłanym emailu brak oferty w postaci załącznika.
 9 Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce Organizacja kongresu krajowego stowarzyszeń Dzieci Wojny połączonego z obchodami 50-lecia powstania stowarzyszenia i uroczystościami Święta Dzieci Wojny. Wydanie albumu pamiątkowego. Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku zadań.
 10 Stowarzyszenie PAX, Stowarzyszenie Opozycji Antykomunistycznej Zagłębia Miedziowego w Lublinie Cykl prelekcji - podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 11 Fundacja Nowe Teraz Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku zadań.
 12 Fundacja Konkursu Historycznego Patria Nostra Filmowy Konkurs Historyczny Patria Nostra - VII region Wschód Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 13 Stowarzyszenie Anthill Zwyczajni - Niezwyczajni Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 14 Stowarzyszenie Kulturalne A LA LONGUE XIV Rajd Pieszy Śladami Żołnierzy 5. i 6. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 15 Automobil Toruński Rajd Niepodległości i spotkanie z kombatantami Odrzucenie - zadanie spoza działalności statutowej oferenta oraz oferta zwiera uchybienia formalne.
 16 Stowarzyszenie "Z Pomysłem" Pod biało czerwoną - Powstanie warszawskie- rekonstrukcja historyczna Odrzucenie - zadanie spoza działalności statutowej oferenta oraz oferta zwiera uchybienia formalne.
 17 Fundacja „Triada” Świadkowie historii Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 18 Związek Strzelecki "Strzelec" Józefa Piłsudskiego Wykonanie sztandaru Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 19 Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych Olsztyńska Gra Miejska "Śladem Polaków spod Znaku Rodła" Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne. Zadanie spoza zakresu zadań objętych konkursem.
 20 Fundacja Na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury Lokalny wymiar wielkiej historii - upamiętnienie walki stoczonej przez Powstańców Śląskich w 1921 r. przy placu w Rzuchowie Odrzucenie - zadanie spoza działalności statutowej oferenta.
 21 Stowarzyszenie Niezłomna Polska - Dobre Słowo W Hołdzie Powstańcom Styczniowym - spektakl Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Do oferty nie dołączono konspektu lub scenariusza spektaklu.
 22 Stowarzyszenie "Polska Wieś" Krzysztof Kamil Baczyński - Powstaniec Warszawski Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 23 Stowarzyszenie Pamięci Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej Pamięć pozostaje Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku zadań.
 24 Fundacja Fort III Pomiechówek Gra edukacyjna o Forcie III w Pomiechówku Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 25 Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Pruszkowie (SPK) Kultywowanie i upowszechnianie tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojen i okresu powojennego. Popularyzacja, uhonorowanie żyjących Kombatantów, ich Rodzin i zasłużonych działaczy Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Pruszkowie (SPK) odtworzonym pamiątkowym "Medalem Związku Junackiej Szkoły Kadetów im. gen. Władysława Andersa" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 26 Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Pruszkowie (SPK) Kultywowanie i upowszechnianie tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojen i okresu powojennego. Popularyzacja, uhonorowanie żyjących Kombatantów, ich Rodzin i zasłużonych działaczy Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Pruszkowie (SPK) odtworzonym pamiątkowym "Medalem Federacji Światowego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów" z Londynu Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 27 Podkarpackie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej Zachowaj Nas w pamięci. Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku zadań.
 28 Fundacja "Pasjonauci" Historia pisana Maczkiem - rekonstrukcja bitwa grami figurkowymi Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Oferta dotyczy realizacji kilku zadań.
 29 Związek Strzelecki Marsz Radom – Laski 2022 Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku zadań.
 30 Fundacja "Wczoraj i Dziś dla Jutra" "Lubelskie drogi do wolności - bitwa pod Cycowem-1920, bitwa pod Kockiem -1939" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 31 Fundacja Pięknie Żyć Muzyczna lekcja historii Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Oferta dotyczy realizacji kilku zadań.
 32 Stowarzyszenie Konne "Husaria" "Lekcja historii na linii obrony 12 Pułku Ułanów Podolskich wrzesień 1939" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 33 Stowarzyszenie "Związek Piłsudczyków Radom" Bunkry Żołnierzy Niezłomnych Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Oferta dotyczy realizacji kilku zadań. Zaprezentowane zadanie spoza zakresu działań określonych w ogłoszonym przez Urząd Otwartym Konkursie Ofert.
 34 Fundacja Dialog Żywe Muzeum Kawalerii Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Oferta dotyczy realizacji kilku zadań.
 35 Stowarzyszenie Parafialnej Kamiliańskiej Orkiestry Dętej Koncert 100 muzyków na 100-lecie przyłączenia Tarnowskich Gór do Polski Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Zaprezentowane zadanie spoza zakresu działań określonych w ogłoszonym przez Urząd Otwartym Konkursie Ofert.
 36 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej Uroczystość upamiętniająca rolniczy ruch związkowy spod znaku Solidarności Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku zadań. Zdanie spoza działalności statutowej oferenta.
 37 Fundacja Pomysłodalnia Nie tylko Przemyk Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 38 Stowarzyszenie Historyczne im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" Centralne obchody I Kadrowej Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 39 Fundacja Nie zapomnij o nas Koncert z okazji 100. rocznicy urodzin Tadeusza Gajcego - "Rok Tadeusza Gajcego" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 40 Fundacja Kultura i Historia Spotkania edukacyjne z weteranami ze stowarzyszenia Weteranów Armii Amerykańskiej oraz pokaz filmu o Katyniu Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 41 Fundacja na rzecz redukcji wykluczenia społecznego "Green Island" "Mój bohater" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 42 Stowarzyszenie "Marki-Pustelnik-Struga" Rajd Motocyklowy Warszawa-Monte Casino 2022 Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 43 Fundacja "Jubileusz" Henryk Czyż, bohater Saratowskiego Szlaku Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku zadań.
 44 Towarzystwo Imienia Marii Konopnickiej Zarząd Główny w Warszawie Nie rzucim ziemi skąd nasz ród w 180. rocznicę urodzin Marii Konopnickiej Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 45 Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Organizacja Koncertu Patriotycznego w Kodniu "Wdzięczni za Obronę granic" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz złożona przez nieuprawniony podmiot.
 46 Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu Tablica pamiątkowa Jana Nowaka-Jeziorańskiego i nadanie imię Jan Nowak dębowi wpisanemu do rejestru pomników przyrody Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz zadanie spoza działalności statutowej oferenta.
 47 Stowarzyszenie Stacja Inspiracja Turniej wiedzy - "Koło fortuny" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 48 "Fundacja na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego oraz Stowarzyszenie Uniwersytet Drugiego i Trzeciego Wieku w Cegłowie" Groby Weteranów Wojennych - ruszamy z programem poszukiwań i opieki nad grobami weteranów Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 49 Stowarzyszenie "Narębski Point" Polskie Maki Ankony Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku zadań.
 50 Koło Gospodyń Wiejskich "Sasanki" z Mniowa "Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie zapomnij o mnie". Utworzenie Mapy Obiektów Historyczno-Kulturalnych w Gminie Mniów. Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne, dotyczy realizacji kilku zadań oraz złożona przez nieuprawniony podmiot.
 51 Koło Gospodyń Wiejskich w Lasocinie Bohaterom Podziemia w Gminie Łopuszno Odrzucenie - oferta dotyczy realizacji kilku zadań oraz złożona przez nieuprawniony podmiot.
 52 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łopusznie Historyczne planszowisko. Historia Gminy Łopuszno oczyma młodych. Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 53 Fundacja Niny Nowak "Dla Rzeczypospolitej" Organizacja i wykonanie uroczystego koncertu z okazji Święta Wojska Polskiego Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 54 Stowarzyszenie ds. Rozwoju i integracji Europejskiej w Balicach PAMIĘĆ O BOHATERACH - Tryptyk Wiedeński jako podwalina patriotyzmu Ziemi Buskiej - koncert muzyczny dla bohaterów walk o wolną i niepodległą Polskę Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 55 Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Ogólnopolski turniej koszykówki kobiet dla Niepodległej Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 56 Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie "Szlakiem historii po Ziemi Kieleckiej" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku zadań.
 57 Polskie Stowarzyszenie Carla Von Clausewitza Świadomość Narodowa Jako Siła Narodu Polskiego - konferencja Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 58 Fundacja START "Ku wolności" (spektakl z okazji wybuchu II wojny światowej będący wynikiem warsztatów wokalno-aktorskich) Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 59 Fundacja im. Królowej Marii Kazimiery "Patriotyzm mam we krwi" rzecz o Aleksandrze Żabczyńskim Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji dwóch zadań.
 60 Towarzystwo Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej Wołyń 2022: pamięć-przeszłość-teraźniejszość Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 61 Fundacja AVE XVII rajd kajakowy WISŁĄ PRZEZ MIASTO NIEUJARZMIONE Odrzucenie – oferta dotyczy realizacji kilku zadań.
 62 Fundacja na rzecz Wielkich Historii Konkurs Śladami bohaterów Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku zadań.
 63 Stowarzyszenie Grom MURAL – AS LOTNICTWA – JAN ZUMBACH Odrzucenie – oferta dotyczy realizacji kilku zadań.
 64 Fundacja Matejko Rekonstrukcja bitwy pod Grunwaldem w Szczecinie Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 65 Stowarzyszenie "Moje Nowosiółki" Rekonstrukcja "Poturzyn 1944" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 66 Stowarzyszenie Zwykłe Lubelska Grupa Historyczna im. Żołnierzy Wyklętych Lubelszczyzny Rajd pieszy oddziału braci Taraszkiewiczów dowódców Obwodu WiN Włodawa Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 67 Fundacja Prawo do Radości oddział Szudziałowo Wieczór pamięci z powstaniem Sejneńskim Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Zdanie spoza działalności statutowej oferenta.
 68 Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno - Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1002 im. mjr Rudolfa Majewskiego ps. "Leśniak" Upamiętnienie Wacława Szewczyka ps. "Odrowąż" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 69 Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Pułk Czarnieckiego Rekonstrukcja Historyczna w Wejherowie. Czyli jak to zdrajcy ze Szwedem próbowali się bratać. Odsłona druga Odrzucenie - oferta dotyczy realizacji kilku zadań. Zadanie publiczne nie wpisuje się w zadania realizowane przez Urząd oraz nie upowszechnia tradycji walk o suwerenność i niepodległość.
 70 Stowarzyszenie Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa "Borne Sulinowo w objęciach Armii Czerwonej 1945-1992 Odrzucenie - oferta złożona po terminie składania ofert
 71 Zjednoczenie Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej Rocznica Zwycięstwa pod Monte Cassino. Uczczenie Pamięci Generała Władysława Andersa Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 72 Małopolski Klub Rekreacji i Turystyki Konnej imienia 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich XXIV PIELGRZYMKA KONNA i ZAPRZĘGÓW KONNYCH dla UCZCZENIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY POLSKICH – BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939r. w niedzielę 28 sierpnia 2022 r. Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Złożona po terminie składania ofert
 73 Fundacja Amor Patriae IV Memoriał im. Józefa Franciszka ps. "Laluś" Odrzucenie - oferta złożona po terminie składania ofert.
 74 Fundacja Amor Patriae VII Rajd Pieszy im. kpt. Wincentego Sowy ps."ViS" Odrzucenie - oferta złożona po terminie składania ofert.

Kalendarium

Grudzień
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Pożegnania

Z głębokim smutkiem
przyjąłem wiadomość o śmierci

ŚP
mec. Waleriana Jana Piotrowskiego

 

wybitnego prawnika, polityka i działacza społecznego,
urodzonego 11 grudnia 1927 roku w Grodzisku Wielkopolskim.

nr 10 (394) Październik 2023

202310