14 stycznia 2019 r. w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia oraz przekazania przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka odznaczeń państwowych, przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę Weteranom – uczestnikom walk o Niepodległość Polski, jak również osobom zasłużonym dla środowisk kombatanckich.

13 stycznia 2019 r. w Kościele Niepokalanego Serca NMP w Wierszach odbyła się uroczysta Msza św. w intencji opieki NMP i światła Ducha Świętego dla sprawujących władzę w naszych Ojczyźnie, której przewodniczył bp Piotr Jarecki. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk uhonorował jej inicjatorów Urszulę Przymus oraz ks. kan. Krzysztofa Kłosiewicza Medalami "Pro Bono Poloniae".

12 stycznia 2019 r. na Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień „Benemerenti” przyznawanych przez Ordynariat Polowy Wojska Polskiego instytucję, z którą Urząd do Spraw i Osób Represjonowanych blisko współpracuje i która otacza szczególną opieką duchową naszych Podopiecznych stąd obecność na uroczystości Szefa UdSKiOR Jana Józefa Kasprzyka. Tegorocznymi laureatami nagrody została Archidiecezja Warszawska oraz polscy saperzy – Żołnierze Wojsk Inżynieryjnych.

12 stycznia 2019 r. w Domu Kultury Rembertów odbyło się spotkanie opłatkowe środowiska Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 „Jaworzniacy”. Na wspólne kolędowanie i składanie życzeń noworocznych przybyli Szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk, Zastępca Prezesa IPN dr Krzysztof Szwagrzyk oraz burmistrz Dzielnicy Rembertów Agnieszka Kądeja. Podczas uroczystej ceremonii Minister Kasprzyk przekazał rodzinom zmarłych Jaworzniaków Krzyże Orderu Krzyża Niepodległości, nadane pośmiertnie przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę oraz uhonorował członków rodziny "Jaworzniackiej" Medalami "Pro Bono Poloniae" i "Pro Patria".

- To dla mnie zaszczyt, że mogę uhonorować Pana, Panie Majorze medalem „Pro Patria”. Ten medal stanowi jedynie skromne podziękowanie za Pana postawę w czasie II wojna światowej i w czasach powojennych. Historia Pana życia pokazuje do jak wielu poświęceń jest zdolny człowiek, który zawsze ojczyznę nosi w sercu. – powiedział Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk w czasie wizyty w domu mjr. Jerzego Smoniewskiego.

Uprzejmie informujemy, że w 2019 roku będzie kontynuowany program dofinansowania zakupu aparatów słuchowych przez członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Dotychczasowe doświadczenia w zakresie tej formy wsparcia osób szczególnie zasłużonych w walce o odzyskanie niepodległości i suwerenności Ojczyzny są bardzo pozytywne i potwierdzają jej efektywność oraz skuteczność. Z zasadami ubiegania się o dofinansowanie zakupu aparatów słuchowych można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu.

Dziś w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe kpt. Janusza Grzymały-Wiewiorowskiego, który wraz ze swoją żoną śp. Druhną Hanną Szczepanowską był inicjatorem Mszy świętych w intencji Odbudowy Ducha Narodu Polskiego, odbywajacymi się w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

W związku z zawierającym kłamliwe „informacje” artykułem „Urzędnicy od kombatantów wylatają 3 mln zł”, zamieszczonym w gazecie Super Express w dniu 2 stycznia 2019 r., Urząd przedstawia poniższe informacje, zaprzeczające tezom artykułu.

 

Zgodnie z przepisami prawa określającymi właściwość rzeczową Urzędu do jego głównych zadań należy podejmowanie inicjatyw związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego. Jedną z form realizacji tego zadania jest organizacja uroczystości rocznicowych w miejscach chwały polskiego oręża i martyrologii naszych rodaków, które znajdują się w kraju i za granicą. Na uroczystości te Urząd zaprasza uczestników tych wydarzeń, którzy rozsiani są po całym świecie (dotyczy to zwłaszcza żołnierzy polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, którzy z oczywistych powodów nie mogli wrócić do kraju po zakończeniu wojny). Jest dla nas oczywistym, że skoro ich zapraszamy, to powinniśmy pokrywać koszty ich przylotu i zakwaterowania w godnych warunkach. Zatem beneficjentami usług, na które jest ogłoszony przetarg, będą weterani walk o niepodległość i ofiary represji oraz ich opiekunowie (w związku z faktem, że kombatanci dobiegają już prawie 100 lat, zbędne jest rozwodzenie się nad potrzebą towarzyszenia im w podróży opiekunów). Kłamliwe jest zatem stwierdzenie artykułu, że beneficjentami przelotów będą urzędnicy i politycy.

Dzień po obchodach zorganizowanych w Poznaniu, 28 grudnia 2018 roku w Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wybuchu największego zwycięskiego zrywu niepodległościowego w dziejach Polski. Podczas obchodów podkreślano, jak Powstanie Wielkopolskie wpłynęło na kształt granic naszego kraju po I wojnie światowej.

Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego pragnę życzyć, aby Nowonarodzony Chrystus darzył zdrowiem, siłami i wszelkimi łaskami potrzebnymi w pracy i służbie Rzeczypospolitej. Obyśmy stawali się wszyscy godnymi dziedzicami spuścizny naszych przodków, a najcenniejszy dar - Niepodległość, przekazali następnym pokoleniom.

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych