We wtorek, 20 sierpnia 2019 r. przed tablicą umieszczoną przy wejściu do budynku przy ul. Zielnej 39 w Warszawie odbędą się obchody 75. rocznicy zdobycia gmachu PAST-y przez Powstańców Warszawskich.  

 

Program uroczystości przewiduje przemówienie Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej prof. Leszka Żukowskiego oraz Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka.

 

Po wystąpieniach okolicznościowych żołnierze AK, Powstańcy Warszawscy oraz przedstawiciele innych środowisk kombatanckich, a także delegacje władz państwowych i samorządowych złożą kwiaty przed tablicą upamiętniającą Dowódcę i Powstańców Batalionu „Kiliński” oraz wszystkich oddziałów powstańczych, umieszczoną przy wejściu do budynku PAST-y.   

 

 

20 sierpnia 2019 r., Warszawa

     godz. 13:15 – tablica memoratywna przy wejściu do gmachu PAST-y, ul. Zielna 39

 

--

W czasie Powstania Warszawskiego od 2 sierpnia 1944 r. o gmach Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej (PAST-y) toczyły się zacięte walki. Budynek był bardzo silnie broniony przez Niemców. Walki o zdobycie gmachu trwały 19 dni. W końcu, 20 sierpnia 1944 r. Powstańcy zdobyli budynek, choć uległ poważnym uszkodzeniom. Pozostał on pod ich kontrolą aż do kapitulacji Powstania.