Informujemy, że 30 listopada 2017 r. Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich wydał zarządzenie, na mocy którego powołana została Pomorska Wojewódzka Rada do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych.

 

W skład Rady weszli:

  1. Magdalena Czachor
  2. Roman Dambek
  3. Stanisław Fudakowski
  4. Barbara Hejcz
  5. Anna Stawicka-Kołakowska
  6. Izabella Lipniewicz
  7. Edward Mȕller
  8. Andrzej Osipów
  9. Roman Zwiercan