8 maja 2018 roku odbyły się na Placu Marszałka Piłsudskiego przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie obchody 73. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie zorganizowane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzięli w nich udział m.in. weterani walk o niepodległość RP, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Dariusz Gwizdała, wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, poseł na Sejm RP Andrzej Melak oraz biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek.

 

W czasie uroczystości został odczytany list Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka do zgromadzonych. Siedemdziesiąt trzy lata temu zakończyła się najkrwawsza i najstraszliwsza z wojen, jakie kiedykolwiek przetoczyły się przez Europę. Dla Żołnierzy Sił Sprzymierzonych była to chwila satysfakcji nieporównywalnej z niczym. Za ich sprawą runął gmach zbrodniczej III Rzeszy, przeżyli i z radością myśleli o powrocie do domu  napisał w liście minister Kasprzyk.

 

Dla Polaków zwycięstwo miało gorzki posmak. Byliśmy czwartą siłą w gronie narodów walczących z Niemcami i walnie przyczyniliśmy się do ich rozgromienia, a jednak nie mogliśmy dzielić z innymi owoców tego sukcesu. Dla Polaków zabrakło później miejsca w Londyńskiej Paradzie Zwycięstwa pomimo długiej listy polskich zasług podkreślił.

 

Na zakończenie odbyła się ceremonia złożenia wieńców na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.