8 maja Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek odprawił Mszę Świętą w intencji żołnierzy 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka oraz z okazji 99. rocznicy urodzin żołnierza 1. Pułku Pancernego mjr. Mariana Słowińskiego. Eucharystia rozpoczęła się o godz. 16:00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.

 

Po uroczystości w imieniu Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka Jubilatowi został wręczony pamiątkowy ryngraf oraz list gratulacyjny.

 

Marian Słowiński urodził się 8 maja 1919 roku w Inowrocławiu. Służył w 8. kompanii szkolnej w 67. Pułku Piechoty w Brodnicy. W połowie września 1939 roku został instruktorem w 167. Zapasowym Pułku Piechoty w Rzeszowie, z którym ewakuował się na teren Węgier. Przez kilka miesięcy przebywał w węgierskim obozie dla internowanych. Po ucieczce do Francji dostał przydział do polskiego wojska. Jego oddział oddelegowano do walk pod Verdun. Potem przedostał się do Wielkiej Brytanii. Do 1944 roku stacjonował w Liverpoolu, Crawford i Dundee. Służył w 65. Batalionie Czołgowym, wcielonym później do 1. Pułku Pancernego 1. Dywizji Pancernej generała Maczka. Brał udział m.in. w wyzwalaniu Belgii i Holandii. Do Polski wrócił w 1947 roku. Został odznaczony medalem Za Udział w Wojnie Obronnej 1939 r., Francuskim Orderem Legii Honorowej, medalami za wyzwolenie Holandii, Belgii a także licznymi wyróżnieniami.