W dniu 5 grudnia 2018 r. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wziął udział w uroczystym przekazaniu zegara z kurantem społeczności Kielc.

 

5 grudnia 2018 r., w 151. rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, odbyło się przekazanie zegara z kurantem społeczności Kielc. Od tego dnia, w tym miejscu wybrzmiewać będzie melodia "My, Pierwsza Brygada". Dla upamiętnienia tego wydarzenia odsłonięto również tablicę memoratywną.

 

Następnie Minister Jan Kasprzyk przemówił do zgromadzonych:

 

Tu w Kielcach, w mieście Legionów, mieście, które było pierwszą stolicą odradzającej się Polski w 1914 roku, wybrzmiewać będzie ulubiona pieśń Marszałka – I Brygada. To w ocenie Marszałka najdumniejsza pieśń, jaką kiedykolwiek Polska stworzyła. W melodii i w słowach napisanych przez Tadeusza Biernackiego i Andrzeja Hałacińskiego wybrzmiewa duma rycerska, wybrzmiewa to co przed ponad 1000 laty, ukształtowało ducha polskiego - umiłowanie wolności i umiłowanie Niepodległości.

 

W słowach I Brygady, tamto pokolenie odnajdywało siłę, moc i to, co dla walczących o wolną Polskę przed ponad 100 laty było niezwykle ważne - wiarę w sens tego, co czynią.

 

W 1914 roku niewiele osób wierzyło, że Polska powróci na mapy świata a Józef Piłsudski i Jego żołnierze wierzyli w to bardzo mocno – mieli niewzruszoną wiarę w niepodległą Polskę. Ta wiara wybrzmiewa właśnie w słowach I Brygady.

 

Następnie Szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk wraz z delegacją udał się na Plac Wolności, by złożyć kwiaty przed pomnikiem Marszałka.

-- 

„My, Pierwsza Brygada” w latach powojennych uważana była przez żołnierzy Marszałka Piłsudskiego niemal za hymn państwowy. Kiedy w latach 1926-1927 rozpoczęła się dyskusja, którą ze znanych pieśni uznać za hymn państwowy, proponowano między innymi, aby połączyć Mazurka Dąbrowskiego z Pierwszą Brygadą.