17 grudnia 2018 r. w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk uhonorował Dyrektora CBW dr. Jana Tarczyńskiego Medalem "Pro Bono Poloniae".

 

Szef UdSKiOR rozpoczął swe przemówienie od złożenia wyrazów wdzięczności wszystkim pracownikom Centralnej Biblioteki Wojskowej - Bardzo się cieszę, że mogę po raz kolejny w murach tej książnicy podziękować przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia za Państwa wspaniałą pracę dla Polski, również za działalność na rzecz naszych środowisk kombatanckich. Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego to instytucja, która jest czymś więcej niż tylko książnicą. To świątynia historii.

 

Ten medal, który miałem zaszczyt wręczyć Dyrektorowi dr. Janowi Tarczyńskiemu nosi dewizę i nazwę "Pro Bono Poloniae" – dla dobra Polski. To są słowa, które w całym dojrzałym życiu Panu Dyrektorowi przyświecały i przyświecają. Poznaliśmy się ćwierć wieku temu, kiedy Pan Dyrektor był wtedy Dyrektorem Biura ostatniego Prezydenta II Rzeczpospolitej Polskiej Ryszarda Kaczorowskiego. Czas, kiedy pełnił tę zaszczytną funkcję, to był moment w którym przenosił tutaj, do kraju wszelkie idee, które były udziałem polskiego Londynu, a które tworzą nasz polski kodeks niepodległościowy. Dr Jan Tarczyński jest jednym z tych - tak jak jego nieodżałowanej pamięci szef Prezydent Kaczorowski - który stał się depozytariuszem tych wartości, które zgromadził na skrawku wolnej Europy polski żołnierz i polski emigrant niepodległościowy. Panowie, Państwo przenosiliście te idee tutaj, do kraju, który odzyskał niepodległość po latach komunistycznego zniewolenia. Dzięki tym staraniom, dzięki tym działaniom, również w wymiarze symbolicznym, który miał miejsce w grudniu 28 lat temu, podczas przekazania insygniów II Rzeczpospolitej, mieliśmy w Polsce do czego się odwoływać. Naród, który nie ma możliwości odwołania się do chwalebnych kart swojej historii, który ma zerwaną ciągłość, umiera – mówił Minister Kasprzyk.

 

Na koniec Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych złożył życzenia wszystkim zgromadzonym, po czym nastąpiło odśpiewanie tradycyjnych polskich kolęd i dzielenie się opłatkiem. "Serdeczne życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2019 Roku. Na kartach wspomnień dziadka Pana Dyrektora, gen. Tadeusza Alfa-Tarczyńskiego wybrzmiewa takie wspomnienie z roku 1914, z bitwy pod Łowczówkiem, która była toczona przez 1. Brygadę w noc wigilijną. Z tych wspomnień wyłania się jedna rzecz, która powinna być dla nas współczesnych drogowskazem – nigdy nie stracić nadziei, nigdy nie stracić wiary, nigdy nie stracić miłości, czyli tych trzech cnót, które nas, chrześcijan ukorzeniają, ale i nas Polaków ukorzeniają. Obyśmy nigdy nie stracili wiary w Boga i wiary w Polskę. Nadziei na to, że Polska ma przed sobą wspaniałą, świetlaną przyszłość. I abyśmy nigdy nie stracili miłości do drugiego człowieka i do Ojczyzny, która tak bardzo potrzebuje odbudowania wspólnoty. Życzę Państwu, abyśmy tych trzech cnót nigdy nie stracili, aby były one zawsze w naszych sercach”.