12 stycznia 2019 r. w Domu Kultury Rembertów odbyło się spotkanie opłatkowe środowiska Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 „Jaworzniacy”. Na wspólne kolędowanie i składanie życzeń noworocznych przybyli Szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk, Zastępca Prezesa IPN dr Krzysztof Szwagrzyk oraz burmistrz Dzielnicy Rembertów Agnieszka Kądeja. Podczas uroczystej ceremonii Minister Kasprzyk przekazał rodzinom zmarłych Jaworzniaków Krzyże Orderu Krzyża Niepodległości, nadane pośmiertnie przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę oraz uhonorował członków rodziny "Jaworzniackiej" Medalami "Pro Bono Poloniae" i "Pro Patria".

 

Doświadczyli Państwo jako środowisko represjonowanych przez jeden z najstraszniejszych reżimów, jakim był komunizm, ogromu zła. Ale nigdy nie udało się komunistom wytrącić z Waszego serca, z Waszego ducha myśli, że najważniejszą rzeczą jest Niepodległość, że dla Niepodległości Polski można poświęcić wszystko. Za to bardzo Wam dziękujemy. Dziękujemy, że nigdy nie straciliście ducha, że nigdy nie straciliście wiary, że nigdy nie straciliście nadziei na to, że Polska odzyska suwerenność powiedział do "Jaworzniaków" Szef UdSKiOR Jan Józef Kaprzyk.

 

Komuniści czynili bardzo wiele aby tego ducha w Was stłamsić. Temu służył przecież okryty złą sławą obóz przez który przeszliście. Im się jednak nie udało bo w Was była moc, była siła i wiara – dodał Minister Kasprzyk.

 

W tym roku przypada 30. rocznica początku upadku komunizmu w Polsce . Nie byłby możliwy rok 1989, gdyby nie Wasza postawa, bo Wy pokazaliście pokoleniu Solidarności, że warto wierzyć w zwycięstwo i to, że żadna siła nie złamie ducha narodu polskiego – podkreślił.

 

 

Podczas ceremonii uhonorowani zostali:

 

KRZYŻEM ORDERU KRZYŻA NIEPODLEGŁOŚCI (pośmiertnie) za wybitne zasługi w obronie suwerenności i niepodległości Państwa Polskiego:

Śp. Zygmunt Ilczuk

Śp. Leon Pietrasiewicz

Śp. Paweł Malarecki

Śp. Władysław Piekarz

Śp. Romuald Zawadzki

 

 

MEDALEM „PRO BONO POLONIAE” w uznaniu szczególnych zasług w upowszechnianiu wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewieniu postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie oraz poza granicami Kraju:

Pani Maria Skawińska

Pan Jerzy Pruszyński

Pan Jerzy Stokowski

Pan Adam Hołderny

Pan Stanisław Zenon Kamiński

 

 

MEDALEM „PRO PATRIA” w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny:

Pan Ryszard Wiewiór

 

-

Jaworzniacy Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944–1956 – organizacja założona w 1991, pomagająca byłym młodocianym więźniom politycznym lat 1944–1956 i ich rodzinom. Nazwa Jaworzniacy wywodzi się od miejsca ich uwięzienia, więzienia dla młodocianych w Jaworznie, utworzonego w 1951 r. w miejscu Centralnego Obozu Pracy. Związek Jaworzniaków uczestniczy w życiu społecznym i politycznym i posiada swoje oddziały na terenie całego kraju. Głównym zadaniem organizacji jest utrwalanie pamięci o walce powojennej młodzieży o wolność i niezawisłość Polski. Związek wydaje miesięcznik pt. „JAWORZNIACY” pismo Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944–1956, wyróżniony w 1991 przez Fundację im. Jerzego Łojka. W 1991 utworzona została również fundacja o nazwie Jaworzniacy. Fundacja Pomocy Byłym Młodocianym Więźniom Politycznym, której zadaniem jest gromadzenie darowizn (w tym 1% podatku dochodowego), niesienie pomocy najbardziej potrzebującym członkom Związku i „ocalenie prawdy od zapomnienia”. Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego.