13 stycznia 2019 r. w Kościele Niepokalanego Serca NMP w Wierszach odbyła się uroczysta Msza św. w intencji opieki NMP i światła Ducha Świętego dla sprawujących władzę w naszych Ojczyźnie, której przewodniczył bp Piotr Jarecki. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk uhonorował jej inicjatorów Urszulę Przymus oraz ks. kan. Krzysztofa Kłosiewicza Medalami "Pro Bono Poloniae".

 

Przed odprawieniem Mszy św. Minister Kasprzyk wspólnie z kpt. Andrzejem Rakiem, 105-letnim Weteranem wojny obronnej 1939 r. zapalił Znicz Niepodległości w intencji wszystkich walczących o wolność.

 

1053 lata temu Polska znalazła się w gronie tych państw i narodów, które przyjęły chrzest i od roku 966 chrześcijaństwa od polskości oddzielić się nie da. To są fundamenty na których wznosi się gmach Rzeczypospolitej i chociaż różne były koleje dziejowe to zawsze dzięki temu, że Polska zawsze wiernie stała przy Bogu i umiłowaniu niepodległości dziś jesteśmy narodem wolnym i suwerennym – powiedział do zgromadzonych Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.