16 lutego w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. premiera Jana Olszewskiego. Po Mszy świętej żałobnej z udziałem rodziny zmarłego i najwyższych władz państwowych w Archikatedrze św. Jana, której przewodniczył bp. Michał Janocha kondukt pogrzebowy udał się pod pomnik Powstania Warszawskiego, gdzie Weterani Walk o Niepodległość, ofiary represji i działacze opozycji antykomunistycznej wraz z Szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janem Józefem Kasprzykiem pożegnali Premiera RP w latach 1991-1992.

 

Z wielkim bólem i z głębokim żalem żegnamy dziś wspaniałego Polaka i gorącego polskiego patriotę śp. Premiera Rządu Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej z przełomu lat 1991/92 – Pana Jana Olszewskiego. Odszedł od nas Człowiek prawy i odważny, gorąco kochający Polskę i całym swoim sercem Ojczyźnie naszej służący. Służył Jej od najmłodszych lat, już jako 14-letni harcerz Szarych Szeregów w czasie II wojny światowej i zarazem jako młodociany żołnierz Powstania Warszawskiego – przemówił w imieniu środowiska sędzia Bogusław Nizieński, przewodniczący Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Polska była dla Niego najwyższą świętością na ziemi, dla Niej był gotów oddać swoje młode życie, ale szczęśliwie od wojennej zawieruchy ocalał. Po zakończeniu wojny pozostał nadal wierny swoim młodzieńczym ideałom, wierny Polsce, podejmując służbę dla sprawy Jej Niepodległości jako adwokat obrońca ofiar komunistycznego reżimu i bohaterskich Żołnierzy Niezłomnych pozostając duchem jednym z Nich – podkreślał przedstawiciel kombatantów, który osobiście znał premiera Olszewskiego.

 

Był zawsze w swoim życiu duchowo Żołnierzem Niezłomnym, słusznie nazywanym przez swoich Przyjaciół Janem Wielkim. Był i pozostanie na zawsze dla milionów Polaków, zwłaszcza dla tych naszych młodych Orłów, drogowskazem jak mamy kochać naszą umiłowaną Ojczyznę i jak Jej do ostatniego tchu w życiu służyć. Żegnaj Żołnierzu Niezłomny, niech Ci ziemia polska, którą tak gorąco ukochałeś i dla której tyle naszych Braci i Sióstr poległo, lekką będzie – zakończył weteran Armii Krajowej, Żołnierz Wyklęty, Kanclerz Orderu Orła Białego sędzia Bogusław Nizieński.

 

Śp. premier Jan Olszewski spoczął na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.