7 marca br. Minęło dokładnie 100 lat od śmierci Leopolda Lisa – Kuli – członka organizacji „Strzelec”, legionisty, kawalera Orderu Virtuti Militari. Obchody rocznicy Jego śmierci, nad którymi honorowy patronat objął Prezydent RP Andrzej Duda, połączone z uroczystością złożenia Przyrzeczenia Strzeleckiego przez Orlęta ze Związku Strzeleckiego „Strzelec” odbyły się w Rzeszowie.

 

 

Rozpoczęło je spotkanie Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z młodzieżą w II Liceum Ogólnokształcącym im. płk. Leopolda Lisa – Kuli. Następnie uczestnicy obchodów wzięli udział we mszy świętej w kościele Farnym. Podczas niej młodzi członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” złożyli Przyrzeczenie Strzeleckie. To bardzo doniosły moment dla wszystkich członków organizacji i ich bliskich. Minister Jan Józef Kasprzyk odczytał wraz z Orlętami „Katechizm polskiego dziecka” Władysława Bełzy a po nim rotę przyrzeczenia. Po mszy świętej na placu Farnym pod pomnikiem płk. Leopolda Lisa – Kuli złożono wieńce i odczytany został apel pamięci. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w swoim przemówieniu zwrócił się do świeżo zaprzysiężonych strzelców:

 

„Jesteście dumnymi następcami wcześniejszych pokoleń walczących o wolność. Macie sztandar niepodległości przenieść w przyszłość. To ogromne zobowiązanie, to ogromne wyzwanie.”

 

Przypomniał, że kiedy w 1914 roku garstka Strzelców ruszała z krakowskich Oleandrów nie wierzono, że przyczynią się oni do przywrócenia Polski na mapę świata. Dzięki ich wierze i marzeniom odnieśli sukces. Jan Józef Kasprzyk porównał garstkę żołnierzy Pierwszej Kadrowej z garstką ludzi, którzy w latach 90 – tych, w III RP postanowili reaktywować Związek Strzeleckie „Strzelec” i kultywować tradycje patriotyczne. Mimo wielu przeciwności i trudności w kontynuowaniu dzieła przodków, historia przyznała im rację. Osoby szczególnie zasłużone w kultywowaniu pamięci o walkach o niepodległość ojczyzny zostały odznaczone medalami "Pro Bono Poloniae" oraz "Pro Patria".