4 kwietnia 2019 roku w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ul. Szaserów w Warszawie odbyła się uroczystość podczas której Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk odznaczył osoby zasłużone Medalami „Pro Bono Poloniae” i „Pro Patria”.

 

Medalem „Pro Bono Poloniae” uhonorowani zostali gen. broni Michał Sikora, gen. dyw. prof. Grzegorz Gielerak i płk prof. Marek Rękas.

 

Medalem „Pro Patria” wyróżnieni zostali płk dr Maciej Koselak i płk Jarosław Kowal.

 

Te odznaczenia, które miałem zaszczyt wręczyć to wyraz wdzięczności Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ale przede wszystkim jest to wyraz wdzięczności naszych podopiecznych - Kombatantów i Weteranów Walk o Niepodległość, którzy w murach tego szpitala, dzięki istnieniu i profesjonalnej pracy Wojskowego Instytutu Medycznego, mogą żyć jeszcze długie lata. To Państwo często podejmują się tej trudnej, ale jakże wspaniałej roli pozostawiania wśród nas jak najdłużej żywych świadków polskiej historii. Dzięki Państwa pracy mogą być z nami jak najdłużej i dzielić się tym, co najcenniejsze - świadectwem miłości do Ojczyzny, do Rzeczypospolitej. Za tę wspaniałą służbę, za pracę dla drugiego człowieka, za pracę dla bliźniego, a tym samym Pro Bono Poloniae bardzo serdecznie Państwu dziękuję - powiedział podczas dzisiejszej uroczystości minister Jan Kasprzyk.

 

Następnie miała miejsce ceremonia wręczenia Odznak Pamiątkowych Wojskowego Instytutu Medycznego. Wśród osób uhonorowanych tym wyróżnieniem przez Dyrektora Instytutu gen. dyw. prof. dr. hab. n. med. Grzegorza Gieleraka jest Jan Józef Kasprzyk.