9 kwietnia 2019 roku Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odwiedził miejsca wiecznego spoczynku osób zasłużonych i związanych z naszym Urzędem, które zginęły w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

 

O poranku Jan Józef Kasprzyk odwiedził Świątynię Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie, gdzie spoczywają ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, kapelan Warszawskiej Rodziny Katyńskiej ks. Zdzisław Król i kapelan Federacji Rodzin Katyńskich ks. Andrzej Kwaśnik.

 

Następnie Szef UdSKiOR złożył hołd katolickiemu biskupowi polowemu Wojska Polskiego bp. gen. dyw. Tadeuszowi Płoskiemu pochowanemu w Katedrze Polowej Wojskowa Polskiego, a także Prezesowi Warszawskiej Rodziny Katyńskiej Tadeuszowi Lutoborskiemu oraz aktorowi teatralnemu i filmowemu, członkowi Rady Programowej Związku Piłsudczyków Januszowi Zakrzeńskiemu, którzy spoczywają na Powązkach Katolickich.

 

Minister Kasprzyk udał się również na Powązki Wojskowe, gdzie złożył wieńce na grobach Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w latach 2006-2010 Janusza Krupskiego, Prezesa Narodowego Banku Polskiego Sławomira Skrzypka, Prezesa Komitetu Katyńskiego Stefana Melaka, Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Czesława Cywińskiego, Kanclerza Orderu Wojennego Virtuti Militari gen. bryg. Stanisława Nałęcz-Komornickiego oraz członka Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari, sekretarza Klubu Kawalerów Orderu Wojennego VM ppłk. Zbigniewa Dębskiego.