Informujemy, że w dniu 3 kwietnia 2019 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda, podpisał ustawę z dnia 15 marca 2019 roku o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.