26 kwietnia 2019 r. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbyła się uroczystość, podczas której Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński wręczyli osobom zasłużonym Medale „Pro Patria”. Uhonorowani zostali arcybiskup Andrzej Dzięga oraz członkowie Stowarzyszenia Społecznego „Grudzień 70 - Styczeń 71”.

 

250 lat temu rozpoczęła się nasza Golgota, znaczona setkami krzyży na Sybirze, setkami więzień, kazamatów i obozów, tysiącami mogił konfederatów barskich, powstańców kościuszkowskich, listopadowych i styczniowych, żołnierzy Legionów i Polskiej Organizacji Wojskowej, a później po krótkiej i radosnej przerwie niepodległości kolejne krzyże i kolejna polska Golgota, której symbolem na tych ziemiach są Siekierki. Ta Golgota trwała w okresie powojennym. Kolejne daty wyznaczały kolejne stacje polskiej drogi krzyżowej. Rok 1956, 1968, 1970, 1981. Słowa „Dla Ojczyzny” przekazywane były z pokolenia na pokolenie, dlatego też po tych blisko 200 latach polskiej Golgoty przyszło zmartwychwstanie - tak jak wieszczył w jednym ze swoich utworów poetyckich ojciec Josepha Conrada, Apollo Nałęcz Korzeniowski, powstaniec styczniowy zesłany na Sybir - Polska powstanie jak Chrystus po latach cierpienia i powstanie z grobu dlatego, że jest w polskim narodzie wiara i miłość do Ojczyzny. Ogromną w tym zasługę mają Ci, których miałem honor i zaszczyt uhonorować dziś Medalem „Pro Patria” - powiedział Jan Józef Kasprzyk.

 

Szef UdSKiOR dodał, że - Bez Państwa zaangażowania i wiary w to, że Polska powróci znów do grona państw niepodległych i suwerennych, nie byłoby tego wielkiego cudu zmartwychwstania, które nastąpiło 30 lat temu, a tak naprawdę rozpoczęło się 40 lat temu, podczas wspomnianej przez ks. arcybiskupa pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny św. Jana Pawła II. Za ponad miesiąc obchodzić będziemy 40. rocznicę tej homilii, gdzie przywołany został Duch Święty. Duch świętych mógł odnowić oblicze tej ziemi dzięki Państwa pracy, dzięki temu, że nieszczędziliście swojego zdrowia i sił, aby Polska była wolna, abyśmy mogli żyć w suwerennym i niepodległym kraju. Za to szanowni Państwo bardzo serdecznie dziękuję.