W środę, 8 maja 2019 r. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie odprawiona została Msza św. w intencji żołnierzy 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, w której udział wziął Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Eucharystia sprawowana była również w intencji świętującego 100. jubileusz urodzin mjr. Mariana Słowińskiego, podkomendnego gen. Maczka.

 

1. Dywizja Pancerna została sformowana rozkazem Naczelnego Wodza, gen. broni Władysława Sikorskiego w 1942 r. W drugiej połowie kwietnia 1945 r. jej żołnierze przekroczyli granicę niemiecką, wyzwalając wcześniej mieszkańców wielu miast we Francji, Belgii i Holandii. 5 maja 1945 r. ”Maczkowcy” zdobyli twierdzę Wilhelmshaven w północno-zachodnich Niemczech – największą i najnowocześniejszą bazę niemieckiej Kriegsmarine.

 

W homilii ordynariusz polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek przypomniał historię legendarnej dywizji, wskazując na doniosłość roli, jaką odegrała w wyzwalaniu Europy zachodniej spod okupacji hitlerowskiej. Jak zauważył biskup Guzdek, w miastach wyzwolonych przez żołnierzy gen. Maczka po dziś dzień podczas corocznych obchodów mieszkańcy wychodzą na ulice, by wyrazić swoją wdzięczność dla polskich żołnierzy, dzięki którym odzyskali wolność.

 

Minister Kasprzyk podziękował mjr. Marianowi Słowińskiemu, uczestnikowi wojny obronnej w 1939 r. i żołnierzowi 1. Dywizji Pancernej za to, że niestrudzenie daje świadectwo o wydarzeniach II wojny światowej:

 

– Jest Pan, Panie Majorze, jednym z ostatnich żyjących uczestników wojny obronnej 1939 roku. Przeszedł Pan potem wspaniały szlak bojowy, walcząc o wolność Francji, Belgii i Holandii, kończąc swój szlak bojowy w bazie Kriegsmarine w Wilhelmshaven. Można więc powiedzieć, że przeszedł Pan całą tę drogę, jaką przeszedł naród polski od 1 września 1939 roku, aż po 8 maja 1945 roku. Jest Pan przykładem na to, że Polacy nigdy nie upadają, że nie klękają przed wrogiem. Dziękujemy, że jest Pan z nami, że daje Pan świadectwo o tamtych latach i tamtych wydarzeniach.

 

Następnie Szef Urzędu złożył dostojnemu solenizantowi życzenia i wręczył replikę przedwojennej szabli kawaleryjskiej:

 

– Dla mnie i dla wielu spośród Państwa do końca pozostanie w pamięci obrazek, który widzimy zawsze w październiku, odwiedzając grób gen. Stanisława Maczka w Bredzie. Salutujący przy tym grobie mjr Marian Słowiński, oddający hołd swojemu dowódcy. To jeden z najpiękniejszych momentów, dla których warto żyć i go oglądać. Panie Majorze, 200 lat życia!

 

We Mszy św. udział wzięli również przedstawiciele ambasad i attachów wojskowych Królestwa Niderlandów, Belgii i Kanady oraz miast wyzwolonych przez „Maczkowców”, burmistrz holenderskiej Bredy Paul Depla, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych RP gen. broni Jarosław Mika, a także żołnierze polscy i holenderscy oraz Weterani Walk o Niepodległość RP.