21 maja 2019 r. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wziął udział w pokazie filmu „Generał polskich nadziei… Władysław Anders 1892 – 1970”. Projekcja, zorganizowana w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa z inicjatywy Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, wpisuje się w cykl wydarzeń odbywających się w tym roku w związku z 75. rocznicą bitwy o Monte Cassino.

 

Fabularyzowany dokument o życiu i przebiegu służby wojskowej gen. Andersa został zrealizowany w 2007 r. przez Hannę Kramarczuk według scenariusza Jana Tarczyńskiego pod opieką merytoryczną Wojskowego Biura Badań Historycznych Ministerstwa Obrony Narodowej. To film prezentujący w wyjątkowo pełny i prawdziwy sposób życiorys legendarnego dowódcy 2. Korpusu Polskiego.

 

Przed projekcją filmu Szef UdSKiOR powiedział: Generał Władysław Anders był tym, po Józefie Piłsudskim, który dla kolejnego pokolenia był uosobieniem marzeń o niepodległej Rzeczpospolitej. Sam nie doszedł do wolnej Polski. Sam nie dopisał ostatniego rozdziału do swojej wspaniałej wspomnieniowej książki. Ona pozostała – jak sam tytuł wskazuje – „bez ostatniego rozdziału”, bo ostatnim rozdziałem miała być wolna, odrodzona i niepodległa Rzeczpospolita. Ale my dopisaliśmy ten rozdział do książki generała, bo budujemy wolną Polskę, Polskę marzeń generała Władysława Andersa. Budujemy ją w oparciu o Jego wskazania, o wartości, które były bliskie żołnierzom 2. Korpusu Polskiego.

 

Arkadiusz Urban odczytał list okolicznościowy od senator Anny Marii Anders, skierowany do uczestników pokazu. Na zaproszenie dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej dr. Jana Tarczyńskiego w pokazie filmu udział wzięli także przedstawiciele Wojska Polskiego oraz polskich instytucji państwowych, m.in. gen. bryg. Jan Dziedzic, reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, płk Artur Gałecki, reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki i dr Adam Buława, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego.