21 czerwca br. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wziął udział w obchodach pt. „Ostatnia Zbiórka”. Uroczystości upamiętniające rozwiązanie Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego, dowodzonego przez legendarnego mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal” zorganizował Zespół Przedszkolno-Szkolny w Dobromierzu (woj. świętokrzyskie), którego patronem jest „Hubal”.

 

Wczesnym rankiem uczestnicy obchodów udali się do miejscowości Praczka, w której odbyła się ostatnia zbiórka Oddziału Wydzielonego WP. To tu, 25 czerwca 1940 roku, żołnierze oddziału mjr. Henryka Dobrzańskiego, po śmierci swego dowódcy, podjęli decyzję o oficjalnym rozwiązaniu formacji i przejściu do dalszych działań konspiracyjnych.

 

Delegacja odwiedziła również wieś Bobrowniki, gdzie poległ jeden z żołnierzy „Hubala”, plutonowy Franciszek Głowacz ps. „Lis". Po rozwiązaniu Oddziału Wydzielonego WP nie zaprzestał walki i utworzył własną grupę partyzancką. Gdy wiosną 1942 r. niemieccy konfidenci zlokalizowali miejsce, w którym przebywał Hubalczyk, otoczyli je żandarmi. W zasadzce zaplanowanej przez Niemców zginął plut. Franciszek Głowacz, a także Franciszek Biskupski, który ukrywał „Lisa” w swoim domu.  

 

Odwiedzanie tych miejscach, to jest dotykanie historii po latach. Właściwie tutaj każda cząstka ziemi i każdy krzak, każde drzewo przypomina nam o tym, co tu się działo. Te wszystkie miejsca, to jest świadectwo tego, że Polacy nigdy nie pogodzili się z klęską roku 1939, walczyli i na wolność zasłużyli dlatego, że stale o nią zabiegali – mówił Szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk.

 

Główne uroczystości odbyły się w Stanowiskach k. Dobromierza. W tutejszym kościele pw. św. Jakuba Apostoła ks. proboszcz Stanisław Stańczyk przewodniczył Mszy świętej, sprawowanej w intencji majora Dobrzańskiego i Jego podkomendnych. Za bohaterów modlili się przedstawiciele władz lokalnych, młodzież szkolna, harcerze, poczty sztandarowe, rekonstruktorzy (sekcje ułanów pod bronią) oraz licznie przybyli mieszkańcy. 

 

Po nabożeństwie minister Jan Józef Kasprzyk zwrócił się do obecnych w świątyni:

Obchodzimy w tych dniach 80. rocznicę ostatniej zbiórki Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego, dowodzonego do końca kwietnia 1940 r. przez mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, patrona Szkoły Podstawowej w Dobromierzu. Ta ostatnia zbiórka odbyła się w tych stronach w miejscowości Praczki. Żołnierze Hubala po śmierci swojego dowódcy, podjęli działalność konspiracyjną, spotkali się tutaj i uznali, że będą dalej prowadzić walkę o niepodległość Ojczyzny. Dla tamtego pokolenia niepodległość była sprawą najważniejszą, za którą można oddać swoje zdrowie i życie.

 

Jestem bardzo wdzięczny, że są spadkobiercy tamtej idei, że Szkoła Podstawowa w Dobromierzu dba o pamięć o tamtych bohaterach. Jak uczył Święty Jan Paweł II: Pamięć jest fundamentem, na którym musimy wznosić współczesność i przyszłość. Bez pamięci nie można mówić o tożsamości narodu, a naród bez tożsamości, bez zakorzenienia nie istnieje, skazany jest na niebyt. Tym większa wdzięczność dla Pana Dyrektora, władz gminy, powiatu, dla harcerzy, grupy rekonstrukcji historycznej Stowarzyszenia „Jodła” za dbałość o pamięć, za walkę o pamięć – dziękował minister Kasprzyk

 

Szef UdSKiOR nawiązał również do maksymy mjr. Henryka Dobrzańskiego: W życiu trzeba, jak przy konnym skoku, serce przenosić za przeszkodę":

Jesteśmy dumnym narodem, bo mamy wspaniałych bohaterów i świętych. Największy święty naszych czasów  Jan Paweł IIzawsze uczył, iż naród to jest ciąg pokoleń, zakorzenionych w przeszłości, trwających współcześnie i myślących o przyszłości. Niech nikt nigdy nie waży się tego łańcucha zerwać. Jesteśmy tym ogniwem, zakorzenionym w przeszłości i myślącym o przyszłości dumnego, wspaniałego narodu, który zawsze serce przenosi za przeszkodę.

 

Po Eucharystii nastąpił przemarsz na cmentarz parafialny, gdzie spoczywają, zamordowani przez niemieckiego okupanta w Bobrownikach w 1942 r., plut. Franciszek Głowacz ps. „Lis” i Franciszek Biskupski. Przy mogiłach Bohaterów odbył się apel pamięci i złożenie zniczy. Do salwy honorowej stawili się członkowie grupy rekonstrukcyjnej ze Stowarzyszenia „Jodła” Okręg Kielce, która przybyła na obchody z proporcem dowódcy 27. Pułku Ułanów.

 

 

Po kapitulacji Warszawy we wrześniu 1939 r. mjr Henryk Dobrzański podjął decyzję o kontynuowaniu walki z Niemcami w oczekiwaniu na ofensywę angielsko-francuską. Wraz ze swoimi żołnierzami przedostał się na Kielecczyznę, gdzie utworzył Oddział Wydzielony Wojska Polskiego, a sam przyjął pseudonim „Hubal”. Jednostka zachowała organizację regularnego wojska, ale stosowała taktykę partyzancką. Działający w pełnym umundurowaniu wojskowym na Kielecczyźnie od końca września 1939 do 25 czerwca 1940 roku oddział Dobrzańskiego stoczył z Niemcami wiele potyczek i bitew.

 

Działalność oddziału majora „Hubala” należy zaliczyć do wyjątkowych w polskim ruchu oporu. Miała ona ogromne znaczenie moralne i polityczne, wpłynęła pozytywnie na proces kształtowania się w społeczeństwie świadomości, iż walkę należy kontynuować. Przyczyniła się w istotny sposób do przełamania nastrojów apatii i bierności panujących w społeczeństwie. Działania oddziału były jawną i skuteczną demonstracją patriotyczną, która wywarła duży wpływ na rozwój działalności konspiracyjnej na Kielecczyźnie.