W Muzeum Powstania Warszawskiego 6 grudnia 2016 r. zainaugurowano działalność punktu informacyjnego projektu „Rachunek wdzięczności”. Projekt przewiduje dofinansowanie Powstańcom Warszawskim rachunków za gaz do 900 zł rocznie, co w praktyce oznacza, że wielu Powstańców nie będzie musiało płacić za gaz. Przedsięwzięcie będzie prowadzone wspólnie przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Urząd będzie między innymi weryfikował, czy osoba zgłaszająca się o dofinansowanie ma uprawnienia kombatanckie z tytułu udziału w Powstaniu Warszawskim.

 

Cieszę się, że Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych może uczestniczyć w tej cennej inicjatywie. Powstańcy Warszawscy nie szczędzili zdrowia, a nawet życia dla niepodległości Polski. Teraz nasz dług wobec nich możemy spłacać również poprzez pomoc materialną. Jesteśmy im to winni, bo oni walczyli o to, aby następne pokolenia żyły w suwerennym państwie. W pokoleniu żołnierzy Powstania Warszawskiego znajdujemy wzorce i nasze współczesne punkty odniesienia – powiedział podczas spotkania w Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Józef Kasprzyk p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wyraził także nadzieję, że tego typu projekty obejmą wszystkich weteranów walczących o niepodległość. Tych, którzy walczyli z bronią w ręku, jest około 40 tysięcy mówił.

 

Punkt informacyjny w Muzeum Powstania Warszawskiego to już siódme miejsce w Warszawie, w którym można zapoznać się z regulaminem korzystania z projektu „Rachunek wdzięczności”. Powstańcy mogą zgłaszać się w dowolnym Biurze Obsługi Klienta PGNiG w całej Polsce, gdzie otrzymają komplet stosownych dokumentów i formularzy – osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Można też zgłaszać się telefonicznie wystarczy zadzwonić na Infolinię PGNiG Obrót Detaliczny i zgłosić chęć udziału w programie, a pracownicy PGNiG wyślą na wskazany adres komplet dokumentów i formularzy do wypełnienia w domu i odesłania pocztą.

 

PGNiG szacuje, że projektem zostanie objętych 2 tysiące Powstańców. Dotąd zgłosiły się 344 osoby. Pomoc będzie przyznawana od stycznia 2017 roku, ale obejmie także wyrównanie za listopad i grudzień 2016. Od października trwa zbieranie i weryfikacja zgłoszeń chętnych do skorzystania z oferowanego wsparcia.

 

Strona projektu, z której pobrać można potrzebne dokumenty oraz zapoznać się z jego regulaminem.