W Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego odbył się w poniedziałek wieczór poświęcony artystom z Armii Generała Andersa. Ewa Makomaska, Wojciech Machnicki, Piotr Bajtlik i Zbigniew Rymarz przypomnieli utwory Hemara, Warsa i Ref-Rena, które, jak podkreślał Jan Józef Kasprzyk,  „przekazały i współczesnym, i następnym pokoleniom ducha i atmosferę, jaka była udziałem walczących o niepodległość”.

 

Kasprzyk wspomniał tym samym cytat marszałka Józefa Piłsudskiego, mówiącego te słowa „o artystach, którzy towarzyszyli naszej drodze ku niepodległości sprzed stu lat – w latach pierwszej wojny światowej”.

 

Zdaniem szefa urzędu, tamci twórcy znaleźli swoich godnych następców i gdyby nie Marian Hemar, czy Ref-Ren, „znacznie trudniej byłoby żołnierzom generała Andersa zdobywać Monte Casino, Bolonię czy Ankorę”. Oni dawali nadzieję, oni krzewili ducha narodu – mówił Kasprzyk, dodając zarazem, że tamte pieśni dawały nadzieję, moc i przede wszystkim dumę, bo dzięki tej dumie wtedy zwyciężaliśmyDaj Boże, żebyśmy taką dumą byli przepojeni współcześnie; dzięki temu Rzeczpospolita zawsze będzie zwyciężać - stwierdził.

 

Podczas wieczoru, którego sponsorem był Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, zostały wręczone medale „Pro Patria”.