Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1820 – w Wilnie z inicjatywy Tomasza Zana założono Towarzystwo Przyjaciół Pożytecznej Zabawy, mające doskonalić moralnie swych członków (głównie studentów Uniwersytetu Wileńskiego). Z czasem organizacja zaczęła głosić hasła niepodległościowe przez co została rozwiązana przez władze rosyjskie.

1943 – w Warszawie Gestapo aresztowało pierwszego naczelnika Szarych Szeregów, wybitnego instruktora harcerskiego Floriana Marciniaka (zamordowany przez Niemców 20 lutego 1944 r. w KL Gross-Rosen).