Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1831 – zwycięstwo wojsk powstańczych dowodzonych przez gen. Jana Umińskiego nad wojskami rosyjskimi feldmarszałka Iwana Dybicza w bitwie pod Jędrzejowem na Mazowszu.

1911 – we Lwowie Józef Piłsudski wygłosił odczyt dla członków Związku Strzeleckiego pt. Kryzys bojów, poświęcony analizie wojen burskich i wojny rosyjsko-japońskiej, stwierdzając m.in. W kryzysach, boju zwycięstwo dokonywa się w tajnikach duszy ludzkiej. Szala zwycięstwa rozstrzyga się w sercu, woli, charakterze i umiejętności trwania u człowieka. W kryzysie, technika ustępuje miejsca charakterowi.

1981 – na Pl. Świętego Piotra w Rzymie Turek Ali Agca dokonał nieudanego zamachu na życie Ojca św. Jana Pawła II.