Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
16. Wrzesień 2019 - 22. Wrzesień 2019
Poniedziałek
16. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1918 – Komitet Narodowy Polski w Paryżu mianował gen. Józefa Hallera na funkcję Armii Polskiej we Francji.

  1939 – Armia „Małopolska” wyruszyła spod Przemyśla w kierunku Lwowa. Pod Jaworowem wojska polskie rozbiły pułk SS „Germania”.

Wtorek
17. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1915 – I Brygada Legionów Polskich została przeniesiona na front wołyński, gdzie walczyła ponad rok.

  1939 – agresja sowiecka na Polskę, która uniemożliwiła ostatecznie polską obronę w decydującej fazie wojny. W nocy z 17 na 18 września władze Polski przekroczyły granicę z Rumunią, aby kierować dalszą walką z najeźdźcami z terenu Francji. Działając wbrew wcześniejszym zobowiązaniom, władze rumuńskie internowały Prezydenta RP, rząd i naczelne dowództwo WP, uniemożliwiając im jakąkolwiek działalność.

  1993 – w 54. rocznicę agresji sowieckiej, opuściły Polskę ostatnie oddziały Armii Czerwonej, stacjonujące tu od II wojny światowej. 

Środa
18. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1916 – pod Sitowiczami na Wołyniu zginął, próbując ratować rannego Adama Koca, Aleksander Mirza-Sulkiewicz, wybitny działacz niepodległościowy pochodzenia tatarskiego, jeden z najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego, sierżant I Brygady Legionów.

  1920 – wojska polskie wyparły bolszewików z Tarnopola, Równego, Złoczewa, Białego Kamienia i Olesna.

  1939 – bitwa Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej pod Tomaszowem Lubelskim. Polski okręt podwodny ORP „Orzeł” uciekł z portu w Tallinie, gdzie był internowany przez Estończyków. 

Czwartek
19. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1863 – w Warszawie miał miejsce nieudany zamach na rosyjskiego namiestnika Królestwa Polskiego gen. Fiodora Berga, zorganizowany przez naczelnika wojskowego Warszawy, członka Rządu Narodowego Powstania Styczniowego Ignacego Chmieleńskiego. W odwecie Rosjanie splądrowali Pałac Zamoyskich na Nowym Świecie, skąd przeprowadzona była próba zamachu bombowego, wyrzucając m.in. na bruk fortepian należący niegdyś do Fryderyka Chopina, co uwiecznił w przejmującym wierszu Cyprian Kamil Norwid.

  1939 – zakończyły się walki o Kępę Oksywską. W bitwie nad Bzurą zginął w walce gen. Stanisław Grzmot–Skotnicki (ur. 13 stycznia 1894 r.), ułan patrolu „Beliny” w sierpniu 1914 r., kawalerzysta, m.in. dowódca Nowogródzkiej i Pomorskiej Brygady Kawalerii, najmłodszy generał WP. 

Piątek
20. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1916 – Józef Piłsudski otrzymał od austriackich władz wojskowych dymisję z Legionów Polskich, które na mocy patentu cesarza Franciszka Józefa I miały zostać przekształcone w dwudywizyjny Polski Korpus Posiłkowy. Oficerowie i żołnierze I Brygady napisali w odezwie kolportowanej w szeregach Legionów: My żołnierze – nie politycy. Nie mieliśmy rządu, ale mieliśmy Komendanta Głównego. Ufamy mu bez granic. On jest dla nas uosobieniem sprawy polskiej. Człowiek ze stali, bez skazy i lęku, zapatrzony w jeden cel – odbudowę niepodległości Polski, dążący do niej z nieubłaganym uporem i zaciętością. (...) Dla niej tworzył z nas, bez środków materialnych, wojsko polskie. Dla niej stanął na czele wojska. Dla niej wydobył z siebie pierwszorzędne talenty wojskowe. Ducha swego niezłomnego przelewał w każdego z nas, kto się z nim zetknął. Kto z nas padł w boju, padł z wiarą, że ofiara jego krwi nie stracona dla Polski, póki Komendant Główny na czele wojska. Komendant wie, co robi.

  1920 – ciężkimi walkami w okolicach Grodna rozpoczęła się, trwająca do 28 września, Bitwa nad Niemnem, która ostatecznie przesądziła o zwycięstwie Polski nad bolszewicką Rosją.

  1924 – powołanie Korpusu Ochrony Pogranicza - elitarnej jednostki chroniącej wschodniej granicy Polski.

  1939 – wojsko i ludność cywilna rozpoczęły bohaterską obronę Grodna wobec ofensywy Armii Czerwonej.

  1939 – w Krakowie powołano Tajną Organizację Wojskową pod nazwą „Związek Orła Białego” (Organizacja Orła Białego), pod dowództwem płk. Kazimierza Pluty-Czachowskiego, która była konspiracyjną kontynuacją przedwojennego Związku Strzeleckiego. W czerwcu 1940 r. OOB podporządkowała się Związkowi Walki Zbrojnej.

  1942 – powołano do życia Narodowe Siły Zbrojne (NSZ).

Sobota
21. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1914 rozwiązany został Legion Wschodni , a część jego żołnierzy w sile pułku dowodzonego przez Józefa Hallera, została włączona do Legionu Zachodniego, dając początek 3. Pułkowi Piechoty Legionów Polskich. Stał się on zalążkiem późniejszej II Brygady Legionów.

  1939 – zdobycie Grodna i Kowla przez Armię Czerwoną. 

Niedziela
22. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1919 – oddziały polskie wyparły bolszewików z Połocka.

  1939 – zwycięska bitwa 101 pułku ułanów z sowieckimi oddziałami pancernymi pod Kłodziowcami. Miała miejsce kapitulacja Lwowa. Wbrew ustaleniom między dowództwem polskim a Sowietami, około dwóch tysięcy oficerów polskich zostało internowanych. W Brześciu nad Bugiem odbyła się „defilada zwycięstwa” oddziałów Wehrmachtu i Armii Czerwonej.

  1953 – ogłoszono wyrok w procesie pokazowym ordynariusza kieleckiego bp. Czesława Kaczmarka, aresztowanego przez komunistów 8 stycznia 1951 r. Hierarcha został skazany na 12 lat więzienia za kolaborację z Niemcami, usiłowanie obalenia ustroju PRL i propagandę na rzecz waszyngtońsko-watykańskich mocodawców. Biskup zwolniony został w 1955 r. Zmarł 26 sierpnia 1963 r. i pochowany został w podziemiach Katedry Kieleckiej.