Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
23. Wrzesień 2019 - 29. Wrzesień 2019
Poniedziałek
23. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1922 – Sejm RP podjął uchwałę o budowie portu w Gdyni, jednej z najważniejszych inwestycji przemysłowych II RP. Wobec trudności swobodnego korzystania z portu w Wolnym Mieście Gdańsku władze RP postanowiły wybudować niezależny port, dający możliwość nieskrępowanego niczym dostępu do morza. 

  1939 – Polskie Radio nadało ostatnie przemówienie Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego. 

  1944 – zakończenie walk powstańczych na Czerniakowie.

  1976 – w Warszawie powstał Komitet Obrony Robotników, mający na celu niesienie pomocy robotnikom represjonowanym po protestach w Radomiu, Ursusie i Płocku. Na czele KOR stanęli: Jacek Kuroń, Antoni Macierewicz, ks. Jan Zieja, Piotr Naimski, Wojciech Ziembiński, Zofia i Zbigniew Romaszewscy oraz Adam Michnik. 

Wtorek
24. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1939 – miał miejsce jeden z najbrutalniejszych niemieckich ataków lotniczych i artyleryjskich na Warszawę: spłonął m.in. Pałac Krasińskich, Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych, filtry i elektrownia miejska.

  1941 – Rząd RP na Uchodźstwie ogłosił deklarację o przystąpieniu Polski do Karty Atlantyckiej. 

Środa
25. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1939 – internowany w Rumunii Prezydent RP prof. Ignacy Mościcki, nie mogąc wypełniać swych obowiązków, na mocy Konstytucji Kwietniowej wyznaczył swym następcą ambasadora RP w Rzymie gen. Bolesława Wieniawę – Długoszowskiego. Pod wpływem zakulisowych działań gen. Władysława Sikorskiego władze francuskie zablokowały nominację. 

Czwartek
26. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1908 – miała miejsce Akcja pod Bezdanami koło Wilna, w której członkowie Organizacji Bojowej PPS, pod dowództwem Józefa Piłsudskiego, napadając na rosyjski pociąg pocztowy, zdobyli ponad 200 tysięcy rubli przewożonych z  Kongresówki do Petersburga. Pieniądze zostały przeznaczone na działalność niepodległościową Związku Walki Czynnej (zob. 17 czerwca 1908 r.). W akcji wzięło udział czterech późniejszych premierów Polski (Józef Piłsudski, Walery Sławek, Aleksander Prystor i Tomasz Arciszewski). Przed akcją Józef Piłsudski w liście do Feliksa Perla w przejmującym swoistym testamencie pisał m.in. Walczę i umrę jedynie dlatego, że w wychodku, jakim jest życie, żyć nie mogę, to ubliża – słyszysz – ubliża mi jako człowiekowi z godnością nieniewolniczą. Chcę zwyciężyć, a bez walki, i to walki na ostre, jestem nie zapaśnikiem nawet, ale wprost bydlęciem, okładanym kijem, czy nahajką (…). Moneta! Niech ją diabli wezmą, jak nią gardzę, ale wolę ją brać tak jak zdobycz w walce, niż żebrać o nią u zdziecinniałego z tchórzostwa społeczeństwa polskiego.  

  1946 – władze komunistyczne pozbawiły obywatelstwa polskiego 76. dowódców Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (m.in. gen. Władysława Andersa, Stanisława Kopańskiego i Stanisława Maczka).

  1953 – władze komunistyczne aresztowały Prymasa Polski Stefana kard. Wyszyńskiego i osadziły go na okres 3 lat w miejscach odosobnienia kolejno: w Rywałdzie, Stoczku Warmińskim, Prudniku i Komańczy. 

Piątek
27. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1605 zwycięstwo wojsk polskich dowodzonych przez hetmana Jana Karola Chodkiewicza nad Szwedami pod Kircholmem.

  1939 – w Warszawie powołano Służbę Zwycięstwu Polski (SZP), pierwszą konspiracyjną organizację niepodległościową w czasie II wojny światowej, na czele której stanął gen. Michał Tadeusz Karaszewicz-Tokarzewski. Tego też dnia na skutek nacisków ze strony rządów Francji oraz środowisk skupionych wokół gen. Władysława Sikorskiego, gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski złożył rezygnację z funkcji następcy Prezydenta RP.

Sobota
28. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1914 – dowództwo na Legionami Polskimi objął gen. Karol Trzaska – Durski.

  1939 – po trzech tygodniach bohaterskiej obrony podpisana została kapitulacja Warszawy. W Moskwie ministrowie spraw zagranicznych Niemiec i ZSRS Joachim von Ribbentrop i Wiaczesław Mołotow podpisali „Traktat o przyjaźni i granicach”, precyzujący podział Polski między obu agresorów.

  1944 – zakończenie walk powstańczych na Mokotowie.

  1954 – Radio Wolna Europa wyemitowało pierwszą z cyklu audycji z udziałem zbiegłego na Zachód czołowego funkcjonariusza Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego płk Józefa Światły. Audycje odsłaniały najbardziej skrywane tajemnice komunistycznej bezpieki.

Niedziela
29. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1929 – w Polsce odbyła się projekcja pierwszego zagranicznego filmu dźwiękowego Lights of New York w reżyserii Bryana Foya.

  1938 – w Monachium rządy Niemiec, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii podpisały układ, przyznający III Rzeszy prawo okupowania i aneksji znacznej części Czechosłowacji. 

  1939 – wojska Korpusu Ochrony Pogranicza stoczyły pod Szackiem bitwę z oddziałami Armii Czerwonej. Skapitulowała Twierdza Modlin, a do Warszawy wkroczyły oddziały Wehrmachtu.

  1951 – z rozkazu władz komunistycznych, w warszawskim więzieniu na Rakowieckiej zamordowany został komendant Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej płk Aleksander Krzyżanowski ps. „Wilk” (ur. 18 lutego 1895 r.), wybitny dowódca artylerii w wojnie polsko-bolszewickiej i wojnie obronnej 1939 r., żołnierz SZP-ZWZ i Armii Krajowej, dowódca Operacji „Ostra Brama”.