Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
09. Wrzesień 2019 - 15. Wrzesień 2019
Poniedziałek
09. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1939 – początek trwającej do 18 września bitwy nad Bzurą (obszar Łęczyca-Kutno-Łowicz-Sochaczew) - największej i najkrwawszej bitwy w wojnie obronnej 1939 r., w której wzięły udział Armie „Poznań” i „Pomorze” pod dowództwem gen. Tadeusza Kutrzeby. Polskie Radio nadało pierwsze przemówienie Komisarza Cywilnego Obrony Warszawy Prezydenta Stefana Starzyńskiego.

  1945 – oddziały antykomunistycznego podziemia pod dowództwem por. Stefana Bembińskiego ps. „Harnaś” rozbiły ubeckie więzienie w Radomiu, uwalniając więźniów politycznych. 

Wtorek
10. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1919 – oddziały polskie przekroczyły Berezynę i wyparły bolszewików z Borysowa.

  1920 – wojska polskie zdobyły Krasnopol i Sejny. W Smolarach nad Bugiem wojska gen. Stanisława Bułaka-Bałachowicza w brawurowym ataku na wojska bolszewickie wzięły do niewoli ponad trzystu jeńców.

  1939 – zakończyła się dwudniowa bitwy nad Wizną („Polskie Termopile”), podczas której 720 żołnierzy Wojska Polskiego dowodzonych przez kpt. Korpusu Ochrony Pogranicza  Władysława Raginisa odpierało atak 40. tysięcznego XIX Korpusu Pancernego gen. Heinza Guderiana. Bitwa i samobójcza śmierć dowódcy odcinka polskiej obrony stała się kanwą popularnej piosenki szwedzkiej grupy „Sabathon”. W Bydgoszczy Niemcy rozstrzelali półtora tysiąca ludności cywilnej („Krwawa Niedziela”).

  1947 – ogłoszenie wyroków w procesie członków II Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Środa
11. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1883 – w przededniu 200. rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej w Krakowie otwarto w Sukiennicach Muzeum Narodowe.

  1932 – w katastrofie lotniczej na Śląsku Cieszyńskim zginęli wybitni polscy piloci Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura. 

Czwartek
12. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1683 – wojska koalicji antymuzułmańskiej dowodzone przez króla Jana III Sobieskiego rozbiły pod Wiedniem armię turecką Kara Mustafy. Do zwycięstwa połączonych sił polsko-niemiecko-austriackich przyczyniła się głównie zwycięska szarża polskiej husarii. Bitwa pod Wiedniem obroniła Europę przez zalewem islamu i obok Bitwy Warszawskiej 1920 r. uważana jest za jedną z najważniejszych w dziejach świata.

  1917 – powołanie w Warszawie Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w składzie: kard. Aleksander Kakowski, Książe Zdzisław Lubomirski, hrabia Józef Ostrowski.

  1920 – wojska polskie wyparły bolszewików z Kowla i Kobrynia.

  1939 – rozpoczęły się walki w obronie Lwowa. W Abbeville we Francji sztaby wojskowe Francji i Wielkiej Brytanii ustaliły, że nie podejmą działań zbrojnych w stosunku do Niemiec, co stanowić miało wypełnienie zobowiązań sojuszniczych wobec Polski. O decyzji tej nie poinformowano władz Polski.

  1942 – utworzono Armię Polską na Wschodzie, na której czele stanął gen. Władysław Anders. 

Piątek
13. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1914 – oddziały 1 Pułku Legionów Polskich zajęły Lisów, Chmielnik i Grabie Wielkie oraz Stopnicę na Kielecczyźnie. Władze austriackie nakazały legionistom założyć na rękawy mundurów opaski w kolorach czarno-żółtych, taką, jaką nosili żołnierze austriackiego pospolitego ruszenia. Józef Piłsudski wspominał: rzecz prosta, nie próbowałem nawet rozdawać tego żołnierzom. Miałbym obawę, aby kolory państwa, opiekującego się nami, nie uległy profanacji.

  1769 – bitwa wojsk Konfederacji Barskiej pod Orzechowem.

Sobota
14. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1812 – wojska polskie i francuskie, dowodzone przez Cesarza Napoleona I, zajęły Moskwę.

  1940 – polskie dywizjony bombowe 301 i 303 zbombardowały niemiecką flotę inwazyjną w Boulogne. 

Niedziela
15. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1914  1. Pułk Piechoty Legionów wziął udział w trwających do 24 września 1914 r. walkach przeciwko korpusowi kawalerii rosyjskiej gen. Aleksandra Nowikowa na linii Nowy Korczyn–Opatowiec na lewym brzegu Wisły, nazwanych później „chrztem bojowym Legionów”. Oddziałami dowodził osobiście Józef Piłsudski, który opisał swe doświadczenia w pracy Moje pierwsze boje. 

  1939 – najintensywniejsze w kampanii wrześniowej bombardowanie Warszawy przez lotnictwo niemieckie.