Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 24 grudnia 2018 roku zmarł w Chicago

 

ŚP

kpt. Wacław Wierzbicki


urodzony 27 maja 1922 roku w Janowiczach na Białorusi.

W lutym 1940 roku aresztowany przez NKWD

oraz deportowany w głąb Rosji

na teren obwodu archangielskiego.

Od kwietnia 1942 roku żołnierz Armii Polskiej w ZSRR.

W sierpniu 1942 roku ewakuowany na Bliski Wschód.

Od marca 1944 roku uczestnik kampanii włoskiej

w składzie 5. Kresowej Dywizji Piechoty

2. Korpusu Polskiego.

Walczył o Monte Cassino, Ankonę oraz Bolonię.

Po wojnie pozostał na emigracji.

 

Zasłużony działacz polonijny,

wieloletni prezes Polskiej Szkoły

im. Tadeusza Kościuszki w Chicago.

 

Uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi

Rzeczypospolitej Polskiej,

dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi,

Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino

oraz innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych