Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 3 maja 2017 roku zmarł w Warszawie

 

ŚP

kpt. Zbigniew Maleszewski

ps. „Zbych”

 

rzeźbiarz i architekt,

urodzony 13 marca 1924 roku w Łyszczycach k. Brześcia.

Od lipca 1941 roku harcerz Szarych Szeregów

w składzie 13. Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego w Wilnie.

Od maja 1943 roku słuchacz konspiracyjnej szkoły podchorążych

Armii Krajowej w Okręgu Wileńskim AK.

W lutym 1944 roku przeszedł szkolenie bojowe w Oddziale AK „Błyskawica”.

Od marca 1944 roku żołnierz 3. kompanii

6. Samodzielnej Brygady Partyzanckiej AK Wilno.

Uczestnik walk pod Koniawą i Kaszetami

oraz Operacji „Ostra Brama”.

 

Prezes Zarządu Okręgu Wileńskiego

Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

 

Uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

oraz innymi odznaczeniami.

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

 

Cześć Jego Pamięci!

 

Jan Józef Kasprzyk

p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych