Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

 

Zakres zadań nr 3

Działalność dokumentacyjna i wydawnicza związana z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego (z wyłączeniem realizacji filmów i notacji filmowych).

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1 Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego Reprint publikacji pt. "Album Pamiątek 1863" wydanej w 1913 r. 16 000 zł