Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

 

Zakres zadań nr 1

Realizacja filmów upowszechniających tradycję narodową i pielęgnujących polskość oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

Fundacja Armenian Foundation Z krwi jestem Ormianinem, z duszy i przekonań Polakiem - Walerian Tumanowicz Żołnierz Wyklęty - film dokumentalny 10 000,00 zł
Fundacja Artystyczna ERINA B Cudzoziemcy w powstaniu warszawskim 35 000,00 zł
Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Owsianego Realizacja filmu dokumentalnego pod tytułem "Zostanie wam potomnych wstyd…" 50 000,00 zł
Ateńska Sp. z. o. o. Realizacja filmu dokumentalnego pod roboczym tytułem "Bogusław Nizieński" 40 000,00 zł
Stowarzyszenie "Telewizja Regionalna - Stowarzyszenie Europejskie" Produkcja dokumentu fabularyzowanego "Historia Dominika Szajnera" 20 000,00 zł
DoReMiFilm Sp. z. o. o. Naznaczeni Białym Krzyżem. Film dokumentalny o uczestnikach wydarzeń w Archikatedrze Lubelskiej w lipcu 1949 roku oraz osobach represjonowanych w związku z tzw. "cudem lubelskim" 15 000,00 zł
Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju "MIASTO 2B" Film pt. "Kurierka" 15 000,00 zł
DAW Production Dariusz Walusiak Realizacja filmu dok. pt. "Gurgacz" 25 000,00 zł
Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich Fabularyzowany dokument "Piosnka o Belinie" 15 000,00 zł
Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych wśród Narodów Świata Film dokumentalny "Sprawiedliwi wśród Narodów Świata"- sylwetki Polaków 50 000,00 zł
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Produkcja filmu dokumentalnego o Józefie Śmiechu ps. "Ciąg" 35 000,00 zł
Pelikan Studio Monika Zielska Film dokumentalny pt. "Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich" 25 000,00 zł
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historyczych "Jodła" "Wilk" Zbigniew Kruszelnicki 15 000,00 zł
Fundacja Odzyskajmy Naszą Historię Fabularyzowany film dokumentalny pt. "Tarzan - ułan z Zawichostu" 15 000,00 zł
Andrzej Wyrozębski AW FILM STUDIO "Płk Kazimierz Bąbiński - żołnierz Piłsudskiego" - dokument filmowy powołujący losy wybitnego żołnierza i dowódcy na tle ważnych wydarzeń historycznych związanych z torowaniem drogi do Polski Niepodległej 40 000,00 zł
"Fundacja Dziedzictwa Kulturowego" Realizacja filmu dokumentalnego pod roboczym tytułem "Żydzi bojownicy w walkach o Niepodległość 30 000,00 zł
"MEDIA-KONTAKT" Sp. z o.o. "Epitafia kapelanów Legionów Polskich" - cykl 7 miniatur filmowych o dł. ok 3 min każda 30 000,00 zł
"TELEWIZJA POLSKA" S.A. Realizacja filmu dokumentalnego "Zbrodnia w Wierzchowinach" 5 000,00 zł

 

Zakres zadań nr 2

Realizacja notacji filmowych upowszechniających uczestników walk niepodległościowych.

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

Stowarzyszenie "Pamięć Jastrzębska" "Pamięć Jastrzębska" pamięta i zapomnieć nie pozwoli 14 500,00 zł
Stowarzyszenie Wolnego Słowa "Historia mówiona. Notacje filmowe" - kontynuacja 105 000,00 zł
Fundacja "Lux Veritatis" "Historia, Pamięć, Świadkowie" - cykl notacji filmowych 100 500,00 zł
GregFilm Grzegorz Borowski Notacje z żołnierzami AK i PSZ - seria V 10 000,00 zł
Fundacja Krakowska Filmówka Notacja filmowe "Spektakularne akcje zbrojne Polskiego Podziemia Niepodległościowego w relacjach płk. Tadeusza Bieńkowicza, kpt. Stanisława Szuro i por. Wacława Szaconia" 10 000,00 zł
Fundacja "ŁĄCZKA" Realizacja notacji filmowych upowszechniających uczestników walk niepodległościowych. Notacje "Dzieci Wyklęte" 35 000,00 zł
Fundacja Pamięci Armii Krajowej "Kresy RP" Notacje biograficzne Żołnierzy AK z Kresów Wschodnich II RP 5 000,00 zł